UTIEKLI Z DOMOVA: POLICAJTI NAŠLI V NÁVESE KAMIÓNA 5 MIGRANTOV Z MAROKA

V piatok v Dobrej Nive hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru Zvolen preverovala prípad nelegálnej migrácie. Policajti po príchode na miesto zistili od vodiča kamiónu, že na Dobrej Nive zastal pretože sa mal stretnúť s kamarátom. Keď fajčil pri kamióne, počul z návesu hlasy a zavolal na políciu.
Po otvorení návesu zistili, že na podlahe sedí päť mužov vo veku od 17- 30 rokov. Lámavou angličtinou tvrdili, že sú z Maroka. Privolali preto mobilnú jednotku z Banskej Bystrice. Vodič nevedel, kedy mu osoby vošli do návesu, odhaduje však, že asi v Maďarsku, kde mal prestávku.
Privolaná mobilná jednotka osoby prevzala a keďže nemali pri sebe žiadny platný cestovný doklad a ani iné povolenie, ktoré by ich oprávňovalo zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, boli predvedené na príslušné oddelenie. Vzhľadom na trasy pohybu a aktuálnu epidemiologickú situáciu kolegovia z Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica cudzincov otestovali. Výsledok bol negatívny.
Ku konaniu sme samozrejme ustanovili tlmočníka. Ďalším konaním sme zistili ich totožnosť a štátnu príslušnosť. Išlo skutočne o Maročanov, ktorí neoprávnene vstúpili na územie Slovenska. Jeden z nich tvrdil, že je maloletý bez sprievodu. Sociálna kuratela odmietla prísť pokiaľ nebude ustálený vek, preto sme ho podrobili lekárskemu vyšetreniu na jeho určenie. Lekárske vyšetrenie, ktoré vykonal znalec, potvrdilo, že jeho kostný vek zodpovedá maloletej osobe. Po tomto výsledku sme opätovne oslovili sociálnu kuratelu úradu práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen, aby sa dostavili na Mobilnú jednotku Policajného zboru v Banskej Bystrici a osobu prevzali. S ďalšími štyrmi migrantmi sme spísali zápisnice, kde uviedli, že tlmočníkovi rozumejú a sú schopní vypovedať. Uviedli tiež okolnosti a dôvody ich odchodu z domovského štátu, informácie o ich ďalšom smerovaní, pohybe, trase a spôsoboch prepravy.
Počas spisovania zápisnice požiadali o azyl na území Slovenskej republiky, preto sme konanie o administratívnom vyhostení prerušili a odprevadili ich na Oddelenie azylu Policajného zboru v Humennom.
Zdroj a foto : fb Polícia Slovenskej republiky

Pozri tiež

Plavecký BANSKÁ BYSTRICA CUP sa v roku 2024 neuskutoční

Banskobystrický pohár, jeden z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku býval zaradený do kalendárov svetovej ako aj …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *