Erika Karová: Zvyšovať, či nezvyšovať dane?

BLOG

Je už verejným tajomstvom, že na decembrovom mestskom zastupiteľstve budú mestskí poslanci hlasovať o schválení Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a poplatkoch. Čo to prakticky znamená­­ ?

Pozerajúc sa realite priamo do očí, to znamená, že od nového roku by si mali bystričania priplatiť okrem daní z nehnuteľností ešte aj za komunálny odpad.

Budem konkrétna. Za komunálny odpad pri trojčlennej rodine by išlo o 10,95 eur/ročne,  necelé euro na mesiac, za byt z rozlohou 80 metrov štvorcových o 13,60 eur ročne. Suma za rodinný dom by sa navýšila o 36 eur. Všeobecne záväzné nariadenie počíta aj s tým, že seniori nad 62 rokov a osoby so zdravotným postihnutím budú mať zo sadzby miestnych daní 50 – percentnú zľavu.

Pre objektivitu vecí treba povedať, že zvyšovanie daní sa netýka len Banskej Bystrice, ale väčšiny miest na Slovensku. Štát v tomto roku hodil na plecia samosprávam viacero povinností, ktoré stoja nemalé finančné prostriedky. Za zvyšovanie daní a poplatkov sa podpísali rôzne nesystémové opatrenia vlády ako chodníková novela, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, takzvané obedy zadarmo, novela zákona o sociálnych službách, rekreačné poukazy a tiež novela bezpečnosti detských ihrísk, to všetko zvyšuje výdavky samospráve.

Napriek uvedeným skutočnostiam, je podľa mňa namieste postaviť si základnú otázku. Sú vyčerpané všetky možnosti, ako riešiť danú situáciu? Je prenesenie tejto ťarchy na občanov mesta jediným riešením? Otvorene vyjadrujem názor, že som proti takémuto  rapídnemu zvýšeniu daní a poplatkov, pretože podľa môjho názoru je neúmerné a premrštené. Pre ilustráciu uvádzam opäť niekoľko konkrétnych dopadov. Navýšenie je vo VZN navrhované za byt z 0,33 eur na 0,50eur za 1m² , za rodinný dom o 66 %, za zastavané plochy a nádvoria o 43 %, za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleník o 100 %, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu o viac ako 41,5 %, objekty na podnikanie takmer o 40 %. Nechcem, aby to znelo populisticky a už vôbec nejde o vytĺkanie politického kapitálu. Patrím, medzi mestských poslancov, ktorí vychádzajú z podnikateľskej sféry a viem, aké náročné je prijímať účinné opatrenia na dosiahnutie zisku.  Ale aj preto si myslím, že oblasť, kde by sa určite dali nájsť chýbajúce peniažky, je napríklad premyslené zníženie nákladových položiek plánovaného rozpočtu, na základe objektívnych a reálnych analýz. Zastávam názor, že mesto by malo najprv nájsť všetky možnosti ako získať chýbajúce peniaze bez toho, aby ich žiadalo od ľudí – znižovanie vlastných nákladov, šetrenie a hospodárnejšie nakladanie s mestskými peniazmi. Treba prehodnotiť všetky nevýhodné zmluvy a ich dodatky.  Je veľa ľudí, ktorí ledva počítajú každé euro, či už ide o dôchodcov, osamelé matky s deťmi, osamelých ľudí vo veľkých bytoch,  ktorí mi denne volajú s tým, že žijú často pod hranicou životného minima. Mnohým to možno, aj keď sa to možno nezdá, ovplyvní rodinné rozpočty. Nezabúdajme, že od budúceho roku sa budú zvyšovať aj poplatky za plyn a elektrickú energiu.

Som si vedomá, že ak sa na decembrovom MsZ nechváli VZN o zvýšení miestnych daní a poplatkov, nebude sa môcť schváliť ani rozpočet mesta, a Banská Bystrica sa tak v roku 2020 dostane do rozpočtového provizória. To znamená, že mesto bude pokrývať základné potreby obyvateľov a všetky rozpracované projekty, vrátane rekonštrukcií, opráv, revitalizácií či inovácií, budú musieť byť zastavené. Preto riešenie problému nevidím v neschválení VZN. Riešenie je v tom, aby sa chýbajúce prostriedky nehľadali len tým spôsobom, že si ich opäť odnesie občan. Lebo struna sa dá napínať len dovtedy, kým sa neroztrhne.

Autor:

Volám sa Erika Karová. Žijem v Banskej Bystrici, spolu so svojou rodinou, manželom a dvoma deťmi. Mám tu množstvo priateľov a známych. Momentálne pôsobím aj ako poslankyňa MsZ v Banskej Bystrici. V živote som nedostala nič zadarmo. Spolu s mojím manželom sa nám podarilo naplniť svoje ciele a založiť vlastnú a môžem povedať, že teraz už úspešnú spoločnosť, ktorá patrí k najväčším energetickým spoločnostiam na trhu. Práca ktorú robím ma napĺňa a prináša do môjho života radosť. Čo ma ale trápi, je systém fungovania mesta, či samosprávy a chcem zmenu. Neriešia sa problémy obyvateľov ako by mali, nefunguje transparentné prideľovanie dotácií na podujatia v našom kraji, organizuje sa málo akcií pre deti, seniorov a ľudí v núdzi. Okrajové časti mesta a obce sa neriešia, alebo riešia len minimálne. Viem o čom píšem. Aktívne sa totiž zapájam, organizujem a podporujem športové a kultúrne podujatia a charitatívne projekty.

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *