Budúci učitelia z UMB držia krok s dobou, majú prvú dotykovú učebňu

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela (FPV UMB) v Banskej Bystrici dnes slávnostne uviedla do užívania špeciálnu dotykovú učebňu vybavenú modernými digitálnymi technológiami. Bude slúžiť študentom – budúcim učiteľom, aby sa mohli naučiť využívať ich v praxi.

„Príprava budúcich učiteľov sa musí priblížiť požiadavkám modernej výučby, v ktorej používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu a technológií nebude ničím výnimočným. Priestory novej učebne nám umožnia, aby sa odteraz taká príprava realizovala už aj na našej univerzite,“

konštatoval počas otvorenia rektor UMB Vladimír Hiadlovský.   FPV UMB získala potrebné vybavenie v podobe 30 tabletov, dotykového displeja, dobíjaciu stanicu tabletov a bezdrôtový router, a to vďaka projektu „Škola na dotyk Univerzita“, ktorý podporuje spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak a realizuje ho nezisková organizácia EDULAB. UMB to nestálo nič.  Do tohto projektu sa zapojilo päť slovenských univerzít. Jeho cieľom je zvyšovať zručnosť budúcich učiteľov už počas ich vysokoškolského štúdia tak, aby prichádzali do praxe schopní využívať pri výučbe moderné technológie, vedeli naplno využívať ich potenciál, čo so sebou prináša aj väčšiu atraktivitu vyučovania.   Ako potvrdila dekanka FPV UMB Jarmila Kmeťová, prvá dotyková učebňa ponúka oveľa kvalitnejšiu prípravu budúcich učiteľov.

„Digitálne technológie nám umožnia hlavne v oblasti prírodných vied lepšie sprístupniť, vizualizovať a simulovať javy, ktoré prebiehajú okolo nás a tak lepšie pochopiť tie javy a súvislosti,“

zdôraznila Kmeťová.  Ako tiež poznamenala, softvérovo sú vybavení nielen pre prírodovedné, ale aj humanitné a spoločenskovedné predmety, takže učiteľov, ktorí držia krok s dobou, budú mať aj iné fakulty UMB.

zdroj a foto: tasr

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *