Bystrické Evanjelické gymnázium robí zmeny inak a inšpiruje i ďalšie školy na Slovensku

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici robí zmeny na škole už druhý rok inak.

Sami študenti sú tí, ktorí nie len pomenúvajú problémy a nedostatky, ale rovnako aj tvoria kreatívne projekty, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu pre ich školu. Vytvorili si na to Školský participatívny rozpočet, ktorého celková hodnota je až 1000 Eur. Ich úspech si všimol i Úrad splnomocnenca pre občiansku spoločnosť SR, ktorý sa rozhodol aplikovať tento nástroj aj na iné školy na Slovensku.

Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý dáva študentom hlas, inšpiruje ich k aktívnemu zapájaniu sa do verejného života a tým ich učí dôležitosť demokracie priamo v praxi. Študenti majú možnosť navrhovať zmeny, byť ich tvorcami a takisto priamo hlasovať za projekty, ktoré budú zo spoločných školských peňazí podporené. Celý proces ich tak učí výhody demokracie a inšpiruje ich k tomu aby boli aktívnym občanom v demokratickej spoločnosti.

Na Evanjelickom gymnáziu aplikuje tento nástroj, ako na prvej škole na Slovensku, organizácia Agentúra pre rozvoj Gemera v rámci medzinárodného projektu PlaNET SOEN 2.0. Tento ročník je už druhý, čiže študenti už sami vnímajú prínos projektov participatívneho rozpočtu z minulého roka, ktoré sú pre nich motiváciou do ďalšieho ročníka. Minuloročné projekty priniesli napr. inovatívnu študentskú konferenciu, celoškolský karneval, renováciu školského dvora, či neformálne vzdelávanie študentov v oblasti znižovania tvorby odpadu. Nápady participatívneho rozpočtu v tomto ročníku sú už známe a študentov teraz čakajú workshopy, ktoré im pomôžu prepracovať ich do ucelených projektov.

Úspech školského participatívneho rozpočtu na Evanjelickom gymnáziu bol dokonca i veľkou inšpiráciou pre Úrad splnomocnenca pre občiansku spoločnosť SR. Úrad splnomocnenca sa rozhodol rozšíriť tento nástroj i na iné školy a podporiť tak rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti demokracie na stredných školách. Pilotným krajom pre rozšírenie Školského participatívneho rozpočtu sa stane Trenčiansky samosprávny kraj.

TS Bystrické Evanjelické gymnázium, Dana Gažúrová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *