Rôzne

Deň Zeme

Aj planéta Zem má svoj sviatok Oslavujeme ho už tradične 22.apríla. História vyhlásenia Dňa Zeme siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 …

Čítaj viac »

Do Kremnických vrchov sa opäť začínajú vracať sokoly sťahovavé

Do Kremnických vrchov sa opäť začínajú vracať sokoly sťahovavé. V súčasnosti sa evidujú na tomto území tri hniezdiace páry. Prvé správy o hniezdení sokola sťahovavého na Slovensku sa z hĺbky dejín vynárajú z obdobia medzi prvou a druhou svetovou vojnou z roku 1918. Sokol sťahovavý vtedy obýval vhodné lokality na celom území Slovenska. Až začiatkom 70 – tich rokov kedy …

Čítaj viac »

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy je rozlohou najväčšie na Slovensku

Volovské vrchy sú rozsiahlym pohorím nachádzajúcim sa v západnej časti východného Slovenska, na pomedzí Košického a Prešovského kraja, avšak väčšina územia sa rozkladá v Košickom kraji. Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy je svojou rozlohou 121.420,65 hektára najrozsiahlejším CHVÚ na Slovensku. Podľa Samuela Pačenovského zo Štátnej ochrany prírody Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy – pracovisko Bratislava je toto územie špecifické 25 ohrozenými …

Čítaj viac »

Čitateľský oriešok rozvíja u žiakov čítanie s porozumením aj výtvarnú kreativitu

Rozvíjať u žiakov základných škôl (ZŠ) čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu bolo zámerom celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok. Víťazov 4. ročníka vyhlásili vo štvrtok na záverečnom ceremoniáli v bratislavskom Zichyho paláci. Informovala o tom Nataša Navrátilová z nakladateľstva Raabe, ktoré podujatie organizuje. „Súťaž mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si …

Čítaj viac »

IDE SA ZA ZVIERATKAMI OSLÁVIŤ DEŇ ZEME!

Na sobotu 21.4. si pre vás Stredoslovenské múzeum pripravilo dobrodružnú cestu  na rodinnú farmu Podzámocký dvor, hrad Dobrá Niva a do chráneného areálu Gavurky. Program: Prvá zastávka je rodinná farma Podzámocký dvor, kde budeme hladkať a kŕmiť rôzne domáce zvieratká – ovečky, kozičky, prasiatko, koníky aj ušatú somáricu Marínu. V prípade, že nemáte záujem o návštevu farmy, môžete  v tom čase …

Čítaj viac »

Nezabudnuteľné stretnutie v Komunitnom centre Fončorda

Stretnutia s istými ľuďmi sú nezabudnuteľné. Vryjú sa vám do mysle i srdca a ostáva pevná pamäťová stopa na to, aké posolstvo svetom nesú. K výnimočným osobnostiam Banskej Bystrice patrí iste aj obyvateľka nášho sídliska Fončorda, obetavá profesionálka a nie menej mimoriadne príjemná komunikatívna a usmievavá dáma, MUDr. Evka Kušíková. Vo svojom náročnom programe práce anesteziologičky FNsP F.D. Roosevelta Banská …

Čítaj viac »

Bystričania môžu znížiť svoj odpad i vďaka komunitnému sídliskovému kompostovaniu

Biologicky rozložiteľný odpad tvorí viac než 40% odpadu z našich domácností. Čo s ním? Ako znížiť odpad vo vašej domácnosti a ako premeniť bio odpad z vašej kuchyne na výživné hnojivo nie len v dome ale i v byte? Dozviete sa už túto sobotu v Komunitnej záhrade pri Komunitnom centre Sásová. Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme i vďaka kompostovaniu …

Čítaj viac »

Enviroprojekt Lesov SR má upozorniť na lykožrúta ako na spoločenský problém

Dovedna dvadsať študentov zo Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku a gymnázií z Banskej Bystrice sa v týchto dňoch spoločne s lesníkmi štátneho podniku Lesy SR zapojí na Donovaloch do projektu S lapačmi do lesa. Na základe aktivity vznikne informačné video o lykožrútovi smrekovom, ktoré sa bude distribuovať na všetky základné a stredné školy na Slovensku, a má upozorniť na celospoločenský vplyv tohto škodcu lesov. …

Čítaj viac »

Fórum mimovládiek v Banskej Bystrici v znamení spolupráce

Mesto Banská Bystrica sa ako jedno z mála môže chváliť tým, že medzi poradnými orgánmi primátora sa nachádza aj Rada pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá zastupuje záujmy mimovládiek a háji tretí sektor a občiansku spoločnosť v meste. V stredu, 11.4. Rada v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a mestom Banská Bystrica pripravila špeciálne fórum pre neziskové organizácie a aktívnych občanov. Rada pre mimovládne neziskové organizácie (Rada MNO) sa …

Čítaj viac »

Informačné a motivačné stretnutie Zo školy do života

Dňa 23.03.  som s pomocou a s podporou svojho otca zorganizovala informačno-motivačné stretnutie, ktoré sme nazvali „Zo školy do života“ Dôvodom tohto stretnutia bolo moje presvedčenie, že verejnosť o potrebách ľudí so zdravotným postihnutím vie len málo. Dodnes, hoci žijeme už v 21.storočí zápasia títo ľudia s predsudkami, ktoré im „otravujú“ život. Chcem zmenu a verím, že aj mnohí iní hendikepovaní to tak cítia. Cítia, že prišiel …

Čítaj viac »