Spravodajstvo

január, 2020

 • 30 januára

  Kraj pozýva dopravcu na rokovania, mestá a obce informuje priebežne

  Banskobystrický samosprávny kraj pozýva vedenie Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen na rokovania, ktorých cieľom je nastavenie právnych vzťahov, ktoré budú reflektovať na všetky alternatívy, ktoré môžu nastať po právoplatnosti rozsudku. Vedenie BBSK zároveň reaguje na otvorený list primátora Banskej Bystrice. Banskobystrický samosprávny kraj pozve zástupcov vedenia Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen na rokovania už na budúci týždeň. Cieľom BBSK je začať komunikáciu …

 • 28 januára

  Dopravca prijal dohodu BBSK, od stredy jazdí opäť pre kraj

  Slovenská autobusová doprava Zvolen v utorok listom prijala dohodu, ktorej návrh Banskobystrický samosprávny kraj zverejnil v sobotu 25. januára. Od zajtrajšieho dňa bude prímestskú autobusovú dopravu vykonávať podľa zmluvy v znení dodatkov 1-9 a v plnom rozsahu. Avizuje, že voči medzitýmnemu rozsudku sa odvolá. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen prijala dohodu, ktorú jej v sobotu navrhlo vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja. Od stredy 29. januára tak …

 • 26 januára

  Autobusy v pondelok vyrazia podľa platných cestovných poriadkov, ide o dočasné riešenie

  Kríza v autobusovej doprave v Banskobystrickom samosprávnom kraji je dočasne zažehnaná. Banskobystrická župa poskytne prostriedky regionálnym Združeniam miesta a obcí (ZMO) či samotným mestám, aby si dopravu objednali priamo u dopravcu. Ide o dočasné riešenie, najviac na päť dní. Kľúčová bude dohoda medzi BBSK a Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen. Autobusy, ktoré prevádzkuje spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen v deviatich okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja v pondelok vyrazia podľa platných …

 • 26 januára

  Stanovisko mesta Banská Bystrica k voľbám poštou zo zahraničia

  Na sociálnych sieťach sa objavili informácie týkajúce sa doručenia nekompletných hlasovacích lístkov pri voľbe zo zahraničia. Vzhľadom na citlivú tému pred voľbami mesto Banská Bystrica deklaruje, že došlo k zlyhaniu ľudského faktora bez akéhokoľvek úmyslu. Bezodkladne sme preto komunikovali s riaditeľkou Odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v priebehu dnešného dňa prijmeme opatrenia, ktoré zamedzia opakovaniu sa podobnej situácie. …

 • 26 januára

  Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. získal štatút sociálneho podniku

  V meste Banská Bystrica sídli ďalší sociálny podnik, ktorého prioritou je poskytovanie spoločensky prospešných služieb vo verejnom záujme s cieľom vytvárať vhodné podmienky pre znevýhodnené a zraniteľné osoby a umožniť im získavať pracovné zručnosti a reálne pracovné skúsenosti prepojené s aktivitami zameranými na osobnostný rozvoj. Hovoríme o neziskovej organizácii zriadenej mestom Banská Bystrica, ktorá od  roku 2012 realizuje aktivity zamerané na dočasné podporované zamestnávanie najmä pre …

 • 25 januára

  ŽUPA ZRIADILA CALL CENTRUM PRE OTÁZKY K VEREJNEJ DOPRAVE, BEZPEČNOSTNÁ RADA KRAJA O MIMORIADNEJ SITUÁCII NEROZHODLA

  Viac ako hodinu trvalo v piatok mimoriadne rokovanie bezpečnostnej rady kraja.  Tá sa zišla v plnom počte, o vyhlásení mimoriadnej situácie však nerozhodla. „Nie sú splnené podmienky na vyhlásenie mimoriadnej situácie, čo sa týka vyhlásenia núdzového stavu, ten má oprávnenie vyhlasovať len vláda,“ povedal po zasadaní predseda bezpečnostnej rady a zároveň prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Július Ernek. Zápisnicu zo zasadnutia teraz v podobe informatívnej …

 • 24 januára

  Rokovania medzi BBSK a SAD Zvolen zlyhali, zvolaná je bezpečnostná rada

  Rokovania medzi vedením Banskobystrického samosprávneho kraja a zástupcov Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen zlyhali na nezákonných požiadavkách dopravcu. Ten sa neuspokojil s úhradou straty za rok 2019 vo výške 2,62 milióna eur a v rozpore so zákonom požadoval vytvorenie dodatku číslo 10 k existujúcej zmluve a okamžité vyplatenie pohľadávky z roku 2018.  Neochota Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen postupovať v zmysle platnej legislatívy a rešpektovať rozhodnutia súdov spôsobila, že na dnešnom …

 • 24 januára

  STANOVISKO PREDSEDU BBSK JÁNA LUNTERA K AKTUÁLNEJ SITUÁCII V PRÍMESTSKEJ DOPRAVE V KRAJI

  Postup Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, ktorá prostredníctvom médií avizuje prerušenie prímestskej autobusovej dopravy v kraji, nás prekvapil. S ohľadom na to, že medzitýmny rozsudok Okresného súdu vo Zvolene doposiaľ nebol doručený a ani nenadobudol právoplatnosť, nevieme, na ako právnom základe sa tak dopravca rozhodol a jeho postup považujeme za nezákonný. Neverím, že by Slovenská autobusová doprava Zvolen týmto krokom chcela spôsobiť verejné ohrozenie našich …

 • 23 januára

  Obnova materských škôl v Sásovej pokračuje

  Mesto Banská Bystrica sa dlhodobo venuje rekonštrukciám škôlok vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôležité je nielen rozširovanie kapacít, ale aj znižovanie energetickej náročnosti jednotlivých budov. Počas minulých rokov sme úspešne ukončili tri europrojekty, a to obnovu  MŠ Tatranská 63, MŠ Radvanská 28 a MŠ Na Lúčkach 2, ktorá bola Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou dokonca zvolená za príklad dobrej praxe. Momentálne práce prebiehajú aj …

 • 22 januára

  SAŽP rozširuje spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom

  Stretnutie s predstaviteľmi Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) iniciovalo vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Po víťaznom úspechu Papradna, obce z tohto kraja, v národnej súťaži Dedina roka 2019 sa tak spolupráca rozšíri aj do ďalších oblastí. Ide najmä o environmentálnu výchovu, vzdelávanie, informačné kampane a metodiku pri tvorbe zelených projektov. TSK sa profiluje ako Zelená župa, ktorá chce znížiť negatívne …