Cesta vtáčím spevom

Nový školský rok prináša výzvy, očakávania či nadšenie. Na ZŠ Moskovská 2 sme nesmierne radi, že pre našich žiakov máme prekvapenie hneď na začiatku septembra. 

Škola so zameraním na environmentálnu výchovu rozšírila areál triedy pod oblohou o „Cestu vtáčím spevom“. Podarilo sa nám vybudovať sústavu vtáčích búdok so zvukmi vtákov, ich ilustráciami anáučnými textami vďaka projektovej podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto v spolupráci s Rotary clubom, SOŠ Pod Bánošom, SOS BirdLife Slovenskopod odborným vedením p. Imricha Kováča a finančnej podpore rodičovského združenia ZŠ Moskovská. Cesta vtáčím spevom umožní žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese realizovať netradičné hodiny cez zážitkové, projektové či bádateľské vyučovanie. Tieto metódy žiakom nie len na I. a II. stupni základnej školy, ale aj našim najmladším návštevníkom z okolitých materských škôl ešte väčšmi priblížia dôležitosť zachovať prírode blízke životné prostredie pre udržanie života rastlinných a živočíšnych organizmov aj na sídlisku 

Prípravné práce boli náročné aj vzhľadom na aktuálnu situáciu. V minulom školskom roku sme pracovali na odborných textoch a výbere vhodných druhoch vtákov. Žiaci zo SOŠ Pod Bánošom vyrábali vtáčie búdky. Počas leta prebiehali posledné prípravné práce a osadenie jednotlivých prvkov, aby sme v septembri boli pripravení. Dúfame, že sa nám podarí zrealizovať slávnostné otvorenie Cesty vtáčím spevom počas plánovaných dní dobrovoľníctva, kde tento projekt budeme môcť predstaviť aj rodičom a obyvateľom sídliska Fončorda 

V súčasnosti máme pripravené inovované metodiky vyučovacích hodín, ktoré budeme aplikovať vo vyučovacom procese na náučnom chodníku počas posledných teplých slnečných dní v mesiaci september. Žiaci majú radosť z vyučovania vonku, kde môžu pozorovať a skúšať zákonitosti prírody, dokonca ich aj priamo zažiť na vlastnej koži. Nie nadarmo sa hovorí – radšej raz vidieť ako stokrát počuť. Preto by sme ostatnými pedagogickými zamestnancami chceli nasledovať slová Jána Amosa Komenského:

„Povedz mi niečo, a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo, a ja si to budem pamätať. Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej koži, a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil, a ja to budem cítiť a chápať po celý život.“

ZŠ Moskovská, Marta Melicherová

Pozri tiež

Žilinská univerzita začala diagnostikovať mosty na Mládežníckej ulici

Na základe odborných odporúčaní statika pristúpilo mesto Banská Bystrica ešte v júni tohto roka k obmedzeniu dopravy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *