Charity day – deň neobmedzených možností

Charity day – deň neobmedzených možností prostredníctvom tvorivosti a hry dá životu zmysel, poukáže na nový rozmer integrácie osôb so zdravotným postihnutím s intaktnou spoločnosťou. Podujatie sa bude konať v sobotu 24. októbra 2015 v čase 10:30 – 15:00 hod. v Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej pri Zvolene

Občianske združenie Prístav nádeje, ktoré v Banskej Bystrici donedávna prevádzkovalo chránenú dielňu – Tréningové centrum pre hendikepovaných v podobe Chránenej kaviarne s knižnicou Prístav opäť prichádza s ďalším projektom. Pri príležitosti Európskeho dňa občianskeho práva organizuje podujatie s názvom Charity day – deň neobmedzených možností a to pod záštitou primátora Banskej Bystrice Jána Noska.

Vychádzame z toho, že tvorivosť dáva životu zmysel, lieči človeka z chorôb modernej civilizácie, je to spôsob sebarealizácie, je najväčšou hodnotou pre každého jednotlivca i pre spoločnosť. Preto v tomto zmysle možno povedať, že hra je univerzálnym modelom pre deti, dospelých, pre deti nadané, problémové i tie so zdravotným postihnutím,“ hovorí predsedníčka OZ Prístav nádeje, Marcela Václavková Konrádová.

Tvorivosť rozvíja človeka, podporuje dimenziu humanizmu, prepája a spája, učí konať, rozhodovať sa, niesť zodpovednosť, komunikovať, asertívne sa správať, vytvárať atmosféru spolupráce pri rešpektovaní osobnosti každého človeka, ale i tvoriť efektívne skupiny.

„Vážime si obetavých ľudí, ktorí sa so zanietením venujú šľachetnej činnosti – pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Preto sa radi zúčastníme na každom projekte, ktorý pomôže odbúravať hendikepovaným ľuďom bariéry pri začleňovaní sa do každodenného života,“ dopĺňa riaditeľ ŠLÚ Marína, š.p. Kováčová, Vladimír Čavoj.

Návštevníci sa okrem iného pokúsia o zápis do slovenskej knihy rekordov v počte hraní ľudí živé a stolné „Človeče nehnevaj sa“, ktoré bude prispôsobené aj pre osoby na invalidnom vozíku. „Trochu si pri hre precvičíme jemnú motoriku – hádzanie kocky, pohybovanie figúrkami, percepciu – sledovanie políčok, matematiku – spočítavanie. Primárnym cieľom je však rozvoj prežívania, motivácie, socializácie, vybudovanie partnerstva so zreteľom rozširovania princípov zodpovednosti a s rozvojom integrácie osôb s hendikepom do spoločnosti,“ konštatuje ďalej predsedníčka združenia Václavková Konrádová.

Nebude chýbať bohatý kultúrny program, tvorivé dielne, súťaže, zmenáreň, kresba karikatúr a ani tombola. Výhercovia dostanú možnosť darovať svoju výhru v prospech detí žijúcich v detských domovoch, prípadne v Domovoch sociálnych služieb, ale i v prospech dlhodobo hospitalizovaných detí, čím poukážu na to, že aj hra môže byť jedným z prostriedkov ako možno pomáhať.

Organizátori aj preto veria, že podujatie „Charity day – deň neobmedzených možností“ bude ideálnym priestorom na prekonávanie predsudkov, či už svojich vlastných alebo tých všeobecne spoločensky platných.

Viac na www.pristav-nadeje.eu alebo www.facebook.sk/pristavnadeje

Hladáme odvoz auto

 

ts OZ Prístav nádeje

Pozri tiež

„Vo Zvolene vzniká prvé bezbariérové, inkluzívne ihrisko bez bariér“

Približne 14,3 % Slovenskej populácie tvoria ľudia s nejakou formou zdravotného hendikepu, z toho odhadom každé 50.-te …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *