Ďalšie úspešné podujatie na pôde UMB

Stredoškoláci sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi.

Katedra fyziky na FPV UMB usporiadala 11. apríla už pätnástykrát Majstrovské triedy z časticovej fyziky. Privítali sme 104 stredoškolákov zo škôl Banskobystrického a Žilinského kraja. Hlavným bodom programu bola praktická analýza dát, nameraných v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v CERNe.

Účastníci sa s analýzou popasovali úspešne aj vďaka podpore inštruktorov a dopoludňajším prednáškam o elementárnych časticiach a experimentoch v časticovej fyzike, ktoré predniesli prof. Dr. Boris Tomášik a Mgr. Michal Mereš, PhD. Na záver programu sme sa videokonferenčne spojili s CERNom a univerzitami v Lecce, Opave, Zaragoze, ako aj Brookhavenským národným laboratóriom v USA. Keďže všetci sme v ten deň pracovali na rovnakej analýze dát, porovnali sme si výsledky a študenti mali možnosť klásť fyzikom z CERNu svoje otázky. Osobitosťou bystrických Masterclasses bola panelová diskusia, v ktorej sa budúci maturanti dozvedeli o možnostiach štúdia fyziky alebo učiteľstva fyziky priamo od študentov a doktorandov rôznych slovenských a českých univerzít.

text: Boris Tomasik, foto : UMB Banská Bystrica

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *