Darovať krv môžete v Handlovej už tento piatok

Čestným darcom krvi sa poďakoval primátor Handlovej v obradnej sieni mesta

Vďaku čestným darcom krvi uplynulý týždeň prejavil na troch stretnutiach primátor Handlovej Rudolf Podoba. Na jeho pozvanie sa zišli na pôde mesta darcovia, ktorí v období rokov 2012 – 2017 získali od Slovenského červeného kríža bronzovú, striebornú, zlatú, diamantovú Janského plaketu a Kňazovického medailu. Spolu obdržali pozvanie 119 darcovia z Handlovej.

Primátor mesta Rudolf Podoba sa prihovoril prítomným čestným darcom krvi s poďakovaním za ich ušľachtilosť a prirovnal darovanie krvi k skutočnému daru života:

„Darovanie krvi by sa malo považovať nielen za morálnu, ale aj ľudskú povinnosť. Je to ukazovateľ uvedomelosti občanov, ich kultúrnej vyspelosti a morálnej úrovne. Darovanie krvi je prejavom vzájomného vzťahu ľudí a rozdiel medzi úlohou darcu a príjemcu je v našej uponáhľanej dobe len otázkou času a často aj náhody. Medzi nami sú ľudia, ktorí pochopili túto otázku hlbokej ľudskej zodpovednosti a darovanie krvi je pre nich samozrejmou záležitosťou. Týmto ľuďom, práve vám, aktívnym bezplatným darcom, ktorí robia našej spoločnosti neoceniteľnú službu, patrí vrúcne poďakovanie. Poďakovanie patrí aj vašim blízkym a zamestnávateľom, ktorí vás podporujú a vychádzajú vám v ústrety. Ste posolstvom pre svoje okolie, apelom pre generáciu detí a príkladom mládeži“,

uviedol primátor vo svojom príhovore k darcom.

Čestní darcovia, ktorí boli ocenení Slovenským červeným krížom za viacnásobné bezplatné darovanie krvi sa podpísali do pamätnej knihy mesta a obdržali od mesta Handlová malý darček v podobe náramkových značkových hodiniek s venovaním a ročným bezplatným cestovným na MHD, ktoré zabezpečilo mesto v spolupráci s dopravcom SAD Prievidza, a.s. Dopravca poskytol dopravné karty, cestovné pre darcov krvi bude hradené v rámci zmluvného vzťahu mesta na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Handlová.

Slávnostné prijatia v obradnej sieni mesta pokračovali posedeniami primátora mesta s darcami v Malej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová. Júnové stretnutia boli organizované zo strany mesta pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi 2018, ktorý sme si pripomenuli 14.júna 2018. V Handlovej v období rokov 2012 -2017 bolo Slovenským červeným krížom ocenených 119 Handlovčanov, z ktorých spolu získali 50 darcovia Bronzovú Janského plaketu (ženy 10 odberov, muži 10 odberov), 32 darcovia Striebornú Janského plaketu (ženy 20 odberov, muži 20 odberov), 28 darcovia Zlatú Janského plaketu (ženy 30 odberov, muži 40 odberov), 5 darcovia Diamantovú Janského plaketu (ženy 60 odberov, muži 80 odberov) a 4 darcovia Kňazovického medailu (ženy 80 odberov, muži 100 odberov).

Pridajte sa k darom krvi alebo kvapka pre kamaráta

Už v piatok 22. júna 2018 bude mať možnosť každý darca, resp. prvodarca darovať krv v podnikateľskom inkubátore v Handlovej od 8.00 h do približne 10.00 h vďaka spolupráci Národnej transfúznej stanice Martin, Slovenského červeného kríža a Podnikateľského inkubátora. Viac o tradičnej „Kvapke krvi pre kamaráta“ získate na tel. čísle Podnikateľského inkubátora Handlová 046 5444013.

Ďakujeme.

TS: Jana Paulínyová, foto: archív mesta Handlová

 

Pozri tiež

Uplynulo desať rokov, spomeňte si s nami …

10. august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *