Absolventi Detskej lesníckej univerzity 2018/2019 počas realizovania odbornej prednášky priamo v lesnom prostredí

Dekáda lesníckeho vzdelávania mládeže

Environmentálne vzdelávanie a výchova je súčasťou školského vzdelávania. Ale dá sa robiť aj inak, napríklad formou netradičného projektu s využitím lesa a lesnej pedagogiky, ktoré sa prepájajú už po desiatykrát v rámci Detskej lesníckej univerzity. 

Les – to je živá učebňa

Projekt Detská lesnícka univerzita (DELESUN) si okrem popularizácie lesníctva a vedecko-výskumnej činnosti v lesníctve kladie za cieľ i podporu environmentálneho vzdelávania na príklade lesa s dôrazom na princípy udržateľného obhospodarovania slovenských lesov. DELESUN vznikla v roku 2010 na základe výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja a prvý ročník sa konal v školskom roku 2011/2012. Každoročne projekt oslovuje 35 – 40 žiakov šiestych  ročníkov zo 6 – 7 základných škôl, ktorí raz mesačne absolvujú prednášky na odborné lesnícke témy doplnené aktivitami lesnej pedagogiky a exkurziami. Ukončenie projektu je formou slávnostnej promócie absolventov DELESUN na pôde Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. 

Za deväť rokov realizácie projektu je možné prezentovať nasledovné fakty a čísla:

  • DELESUN navštevovalo 374 žiakov (z toho  206 dievčat a 168 chlapcov) šiestych ročníkov z 23 základných škôl zo 7 okresov.
  • Počas prvého roku realizácie sa do projektu zapojili 2 stredoškoláci zo Strednej odbornej školy lesníckej Banská Štiavnica.
  • Študentom DELESUN bolo rozdaných 374 tričiek a 374 skrípt s 9 druhmi pracovných listov.
  • Na projekte sa zúčastnilo 56 pedagógov základných škôl, 2 pedagógovia strednej školy, 12 pedagógov vysokých škôl, 10 lesných pedagógov.
  • Zrealizovalo sa 74 vysokoškolských prednášok, 54 hodín lesnej pedagogiky, 9 exkurzií, 1 putovná výstava a 1 práca v rámci stredoškolskej odbornej činnosti.
  • DELESUN podporili nasledovní partneri: Vojenské lesy a majetky SR, š.p. (hlavný partner), Lesy SR, š.p., Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesnícke a drevárske múzeum, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen – mesto lesníctva, Štátne lesy TANAPu, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, SLOVWOOD.

Samé za seba hovoria nasledovné výpovede zúčastnených projektu:

Vedieť rozobrať a poskladať motorovú pílu je manuálna zručnosť potrebná pri práci v lese

Nevedel som o čom vlastne lesníctvo je a účasť na Detskej lesníckej univerzite som bral len ako spestrenie školského roka. Projekt sa mi páčil a pomohol mi pri výbere strednej školy – šiel som na lesnícku.

Dávid, absolvent Detskej lesníckej univerzity, Zvolen

 „V rámci projektu študenti našej školy realizovali putovnú výstavu a výskum zameraný na porovnanie vplyvu posteru ako vizuálnej pomôcky na lepšie osvojenie si vedomostí a informácií o lese. Potvrdil sa predpoklad, že deti sa po zrealizovaní výstavy začali viac zaujímať o les a prírodu.“

Ing. V. Dudíková, Ing. I. Mlynáriková, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

Účasť na projekte hodnotíme veľmi pozitívne – najlepší spôsob ako deti, ale aj pedagógov zaujať, je ukázať im v realite a na konkrétnom príklade, ako čo funguje. Takýmto typom vyučovania sa prepája odborné vyučovanie s každodenným životom a to je práve to, čo detí zaujíma.

Mgr. Mária Garaiová, Mgr. Barbora Kováčová, ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

V školskom roku 2019/2020 vstupuje DELESUN do ďalšieho ročníka – jubilejného 10. ročníka. Slávnostné otvorenie Detskej lesníckej univerzity sa bude konať 14. októbra 2019 na pôde organizátora projektu Národného lesníckeho centra vo Zvolene a navštevovať ju bude 44 šiestakov zo základných škôl zo Zvolena, Banskej Bystrice, Badína, Bzovíka, Detvy a Slovenskej Ľupče. Študenti raz mesačne absolvujú odbornú prednášku z lesníctva doplnenú o zážitkové aktivity lesnej pedagogiky, exkurzie, praktické cvičenia so zapojením zmyslového vnímania. Dekáda lesníckeho vzdelávania mládeže sa naplní v júni 2020, kedy sa z mladých študentov počas promócie stanú absolventi Detskej lesníckej univerzity.

Koordinátorom projektu Detská lesnícka univerzita je Národné lesnícke centrum Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, hlavným partnerom sú Vojenské lesy a majetky SR, š.p., ďalšími partnermi sú Lesy SR, š.p., Lesnícka fakulta TUZVO a Zvolen – mesto lesníctva.

Zdroj a foto: TS Národné lesnícke centrum, Veronika Jaloviarová

Pozri tiež

Zažite letnú oázu v centre mesta pod Urpínom

Už tento víkend, 14.-15. augusta 2020, čaká návštevníkov nákupného a voľnočasového centra bohatý program, ktorý vytvorí …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *