Deň príležitostí: nové možnosti pre mladých ľudí

Deň príležitostí sa už po druhýkrát bude konať dňa 27.03.2018 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Na podujatí sa budú prezentovať organizácie, ktoré ponúkajú možnosti osobného rozvoja študentom stredných aj vysokých škôl v Banskej Bystrici. Študenti sa tak môžu dozvedieť, ako získavať praktické skúsenosti už počas štúdia a to v ich blízkom okolí.

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela a Občianske združenie ZADOBE organizujú  27.03.2018 od 10:30 do 14:30, v Slávnostnej aule na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela podujatie Deň príležitostí. Podujatie je bezplatné pre všetkých žiakov a študentov v Banskej Bystrici. Deň príležitostí im predstaví možnosti, ktoré miestne organizácie ponúkajú: stáže, praxe (platené aj neplatené), exkurzie, vzdelávacie aktivity, kurzy a ďalšie aktivity, ktoré mladým ľuďom pomôžu získavať praktické skúsenosti a rozvíjať svoju osobnosť. Medzi prezentujúcimi budú známe organizácie, napríklad  SAIA či AIESEC, ktoré sprostredkúvajú štipendijné pobyty a stáže do zahraničia, ale aj menej známe ako LINK CoWorking Banská Bystrica, ktoré ponúka dobrovoľnícke stáže v oblasti event manažmentu, marketingu a logistiky.

 „Na Dni príležitostí vystúpi dokopy 14 organizácií, ktoré zareagovali na našu výzvu s ponukou prezentovať sa na tomto podujatí. Vychádzali sme z toho, že Banská Bystrica je študentské mesto a veľa študentov má po skončení školy problém nájsť si prácu, pretože im chýbajú praktické skúsenosti. Na druhej strane tu pôsobí pomerne veľa organizácií, ktoré hľadajú dobrovoľníkov, ponúkajú stáže či zmysluplnú prácu pre študentov, organizujú kurzy a vzdelávacie aktivity pre mladých, ale nie je o nich poriadne vedieť. Deň príležitostí teda ponúka organizáciám možnosť osloviť mladých ľudí a mladým ľuďom zase možnosť zapojiť sa do aktivít, ktoré obohatia ich životopis,

uvádza Mária Murray Svidroňová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia ZADOBE.

Petra Žaludová, ktorá vedie Kariérne centrum UMB, dopĺňa:

„Program je naozaj pestrý, myslím, že každý študent či študentka, ktorí sa chcú rozvíjať a budovať úspešnú kariéru, si nájdu príležitosť, kam sa budú môcť zapojiť.“

Okrem vystúpení prezentujúcich budú na podujatí aj informačné stánky. V stánkoch budú zástupcovia organizácií podávať bližšie informácie o možnostiach zapojenia sa do ich aktivít.

Po ukončení Dňa príležitostí majú mladí ľudia, ale aj široká verejnosť možnosť ďalej sa rozvíjať na prednáške Ekonomika, Evolúcia, Empatia, ktoré sa koná v ten istý deň od 15.00 do 16:30 na Aule Rotunde na Ekonomickej fakulte UMB. Prednáška je zameraná na empatickú inteligenciu, ktorá sa rýchlo stáva novou hranicou ľudského vedomého vývoja. Ak nebudeme učiť počúvanie, komunikáciu a empatické zručnosti pre budúcich podnikateľov, manažérov, lídrov – budú títo po čase zlyhávať. Prednáša Yehuda Tagar, austrálsky, juhoafrický, britský tréner, poradca, psychoterapeut a konzultant a medzinárodný tréner týchto zručností. Tlmočenie je zabezpečené. Všetci ste srdečne vítaní!

Za poskytnutie priestorov patrí poďakovanie Ekonomickej fakulte UMB a za možnosť zorganizovať toto podujatie ako súčasť Mesiaca kariéry a osobného rozvoja ďakujeme Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

TS: Mária Murray Svisroňová, ilustračné foto: tasr

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *