Denné centrá pre seniorov v Banskej Bystrici I. časť

Denné centrá poskytujú seniorom priestor pre aktívne trávenie voľného času. Ich zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica.

V dennom centre sa počas dňa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnúčaťom. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Organizačne sú centrá začlenené pod odbor soc. vecí, oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti, fungujú však ako samosprávne jednotky. Každé z centier má vlastný samosprávny orgán skladajúci sa zo zvolených členov centra, ktorý zodpovedá za činnosť centra. Celkove za činnosť centra zodpovedá vedúci denného centra, ktorý je vo väčšine prípadov aj predsedom samosprávneho orgánu centra. Usporadúvajú sa besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry, dôchodkového systému fungujúceho na Slovensku a podobne. Organizujú turistické, spevácke, literárne krúžky, ale i krúžky záhradkárov či šikovných rúk. Členovia centier sa stretávajú na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa záujmu navštevujú krásne miesta na Slovensku i v zahraničí. Za člena sa môžete prihlásiť v ktoromkoľvek z 12-tich centier nachádzajúcich sa v Banskej Bystrici, priamo u vedúcich centier.

My vám postupne predstavíme 12 takýchto centier, ktoré v Banskej Bystrici slúžia seniorom.

Denné centrum HARMÓNIA Lazovná 24-26

Má najširšiu členskú základňu, až 305 členov. V klube je aktívnych 9 krúžkov : turistický, počítačový, dobrej pohody, spevácky, rekondičný, literárny, záhradkársky, technicko-prevádzkový a gazdinky. V pondelky bývajú prednášky na vopred dohodnuté témy. Každý rok sa pre členov organizuje niekoľko poznávacích zájazdov. Tento rok majú sťažené podmienky pre pondelkové prednášky a cvičenia v rámci rekondičného krúžku, pretože mesto zrušilo nájom miestnosti, v ktorej sa doteraz tieto aktivity konali a náhradné priestory DC veľmi nevyhovujú. Klub vznikol 16.10.1996 a na jeseň bude oslavovať 20 rokov svojej existencie.

_DSC3393_DSC3490

Denné centrum DÚBRAVA Gaštanová 12

V rámci DC  DÚBRAVA Podlavice-Skubín funguje viacero krúžkov:

 • – počítačový – krúžok Informačnej technológie – HLAVA
 • – gazdinky – ŽALÚDOK
 • – ručné práce – RUKY
 • – literárno-dramatický – SRDCE
 • – turistický – NOHY
 • – cvičenie – KOSTI, KĹBY, SVALY

 Všetky spolu vytvorili jeden živý, funkčný celok, ktorý má názov: Denné centrum klubu dôchodcov DÚBRAVA Podlavice – Skubín.

Klub začal svoju činnosť  v roku 2008. V súčasnosti sa stretávajú v ZŠ na Gaštanovej ulici v Podlaviciach. Klub dôchodcov v Podlaviciach bol založený z podnetu predsedu občianskej rady v Podlaviciach pána Vrábela a s podporou primátora mesta Ivana Saktora, ktorý sa osobne zúčastnil jeho slávnostného otvorenia, ako aj ďalších následných akcií. Dnes má klub 154 členov, hoci na začiatku ich bolo menej ako 30. Za osem rokov trvania je to veľký úspech a zadosťučinenie.

_DSC0362 _DSC0374

Denné centrum LIPA Dolná 52

Odchodom na dôchodok sa život nekončí. Pokračuje v novej podobe. Človek striebornej generácie má odrazu celý deň pre seba a čas, aby si začal plniť svoje sny. Nových priateľov si môže nájsť práve v denných centrách mesta.

Denné centrum LIPA bolo založené 21. októbra 2009. Svoju činnosť na čele s Jozefom Karvašom začalo v januári 2010. Dnes má 30 členov, ktorí sa stretávajú každý pondelok s vedúcou centra Danicou Balážovičovou.

Vzhľadom na malý počet členov, nemá DC LIPA vytvorené samostatné krúžky. Stretnutia v klube sú spoločné a mimo klubu podľa záujmu.

Čím je DC LIPA výnimočné?

Na stretnutiach sa diskutuje, informuje, spieva, oslavuje, spoznáva, vzdeláva, vzájomne podporuje, radí, rešpektuje. Členovia sa zúčastňujú matičných zájazdov. V spolupráci s Múzeom SNP v BB v roku 2013 vytvorili literárno-hudobné pásmo z príspevkov členov pod názvom Pamätám si… V decembri 2015 sa podarilo zapojiť  seniorov z niekoľkých DC do festivalu slova SLOVOMFEST čítaním vlastnej poézie. Navštevujú rôzne výstavy, boli v rodisku C.Filčíka a Š.Kvietika v Dolných Plachtinciach, v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Zapájajú sa  do aktivít mesta,  športových hier, vzdelávaní v rámci Akadémie európskeho seniora. Venujú sa ručným prácam, majú kurzy pamäti, PC, či projekt We love eating o zdravej výžive.

Každý nový člen prinesie do klubu novú krv, nové názory, svoje koníčky. Napr. návšteva baníckeho múzea v Španej Doline, moje rodisko v Šajbe – Strelníkoch, v Hronskom Beňadiku, zber liečivých rastlín, ochutnávka z mojej záhrady, spev ľudových piesní, pozitívne myslenie, hra na fujare, harmonike, klavíri, vlastná tvorba poézie, zážitky z ciest, baví ma fotenie, poviem vám vtip, bola som na koncerte, v divadle… Preto je život v DC LIPA pestrý a zaujímavý.

_DSC0017 (2)_DSC0024

Denné centrum NA UHLISKU  Na Uhlisku 1

Naše Denné centrum sa nachádza vo vile na rázcestí štyroch ciest na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici. Na prízemí v troch obývacích miestnostiach sa stretávame dvakrát do týždňa, v pondelok a vo štvrtok od 13,30 do 16,00 hod. V utorok sa stretávajú členky čipkárskeho krúžku. Náš program a činnosť je zväčša podobná ako aj v iných Denných centrách v našom meste, len my sa stretávame častejšie, lebo máme najkrajšie priestory. Veľmi obľúbené je každoročné stretávanie sa s jubilantmi v ZŠ na Golianovej ulici. Podľa záujmu členov organizujeme besedy, prednášky, výlety a zájazdy. Ďakujeme mestu, sociálnemu oddeleniu, za vynikajúcu starostlivosť, lebo hoci je práca s nami ťažká, majú pre nás pochopenie.

_DSC0014_DSC0013

Denné centrum MARÍNA Robotnícka 12

Najstarší klub seniorov v Banskej Bystrici vznikol v roku 1967 a už na rok v januári budú oslavovať 50 rokov. Začínali v Kapitulskej, vtedajšej Moyzesovej ulici č. 6. Prvým predsedom bol pán Ondrej Legíň. Členovia klubu chodia cvičiť, majú počítačový, drôtikársky a iné krúžky. Dnes má klub 62 členov. Radi chodia na turistiku. Zúčastňujú sa seniorských súťaží. Spolupracujú aj s deťmi, ktoré minulý rok učili napríklad hačkovať, či štrikovať.

Denné centrum PÚPAVA Tatranská 10

Ide o „najmladšie“ DC, ktoré oficiálne vzniklo 1.4.2013, hoci na skúšku fungovalo od leta 2012. Vedúcou bola pani Eva Bešinská, ktorá odovzdala štafetu ďalej. Po svojom zvolení povedala, že sa vo funkcii budú striedať, aby nové myšlienky, názory a smerovania boli pre DC na úžitok. Svoje slovo dodržala a novou vedúcou je teraz  Danka Gazdíková. Momentálne majú okolo 160 členov.

Na začiatku sa seniori zo Sásovej nepoznali a aj preto bolo všetko náročnejšie. Začínali turistikou a besedami o zdravej strave, o ktorej zaujímavo rozprával Mgr. Šuca. Bolo to nielen o známych a neznámych jedlách, ale aj ochutnávkach, ktoré si pripravili.

Výlety na mnohé známe miesta, ako sú Turecká-Salašky, Pustý hrad, Muráň, Detvianske Lazy, Vodopád Bystrô, Fuggerov dvor, Hronsek-artikulárny kostol, Kamenné more Dolná Lehota  či Revište potešili všetkých zúčastnených seniorov. Chystajú sa dokončiť aj púť po Barborskej ceste.

Z členov DC Púpava sa sformovala tanečná skupina Arizonky s country tancami. Vystupujú na rôznych podujatiach a sú dôkazom toho, že vek nie je prekážka.

DC vďačí aj Mirke Žilkovej za pomoc pri podujatiach, pozvánkach na výstavy, koncerty, operety… Mávajú zaujímavé prednášky a obľube sa teší aj „tréning pamäti“.

Veľmi pútavé stretnutia boli s otcom Motýľom – saleziánom. Spolu s rádovou sestrou Jozefou, ktorá už žiaľ musela odísť na iné pôsobisko, dodávali optimizmus chorým a monitorovali osamelých vo vysokom veku.

Záujemci môžu pod vedením odborníkov získať počítačové zručnosti. Spolupracujú aj s inými DC na území mesta. Organizujú opekačky, posedenia v cukrárni, zbery šípok, drienok  alebo si len tak zájdu na pivko .Vytvorili sa nové priateľstvá, vzájomne si pomáhajú a už majú plány aj na prácu s hlinou, drôtom  či  maľbou na sklo.

„To, že máme na tomto našom veľkom sídlisku DC pre seniorov je dobrá vec. Je vítaný každý, kto vie a chce pre ďalší rozvoj niečo urobiť.“

_DSC0001 (3) _DSC0006 (2)

O ďalších šiestich DC sa dočítate nabudúce. Budeme sa venovať aj niektorým problémom, ktoré seniorov trápia, no aj najzaujímavejším aktivitám jednotlivých centier. Máte sa na čo tešiť a my sa tešíme vašim pribúdajúcim ohlasom.

(mp)foto: mp

Pozri tiež

Foto: Ďalší úspešný ročník podujatia „Večer stretnutia seniorov“ je za nami

Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa v priestoroch jedálne Základnej a materskej školy Radvanská 1 v Banskej …

2 komentáre

 1. Dobrý deň..
  Radvaň je tiež dosť veľká časť mesta, nechystáte aj tam nejaké denné centrum pre seniorov?
  Ďakujem za vašu odpoveď mailom..
  Kralčáková

 2. Dobry den.
  Som seniorka v Foncordy. Hladam take centrum, kde su aktivity : fotenie, malovanie, turistika. Auto mam, lokaita v BB nerozhoduje.
  Dakujem
  Katka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *