DIVADLOM K DISKUSII

ANGAŽOVANÝ SCÉNICKÝ VEČER PRI PRÍLEŽITOSTI VYVRCHOLENIA KAMPANE 16 DNÍ AKTIVIZMU PROTI NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH.

Desiaty december je Medzinárodný deň ľudských práv.
Desiateho decembra vyvrcholí medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.
Do odkazu desiateho decembra prispieva Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici angažovaným divadelno-diskusným večerom, ktorým okrem kampane vyvrcholí aj projekt DIVADLOM K DISKUSII. Večer sa uskutoční v priestore Laboratória súčasného umenia Výrobné družstvo v BB.

16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách sa koná každoročne v rozpätí symbolických dátumov – 25. november (Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách) a 10. december (Medzinárodný deň ľudských práv). Ide o svetovú kampaň, do ktorej sa na Slovensku zapájajú ženské neziskové organizácie (Aspekt BA, Možnosť voľby BA, Fenestra KE a i.), ľudskoprávne združenia, rovnako ako jednotlivci, jednotlivkyne, aby vyjadrili solidaritu so ženami, ktoré sú obeťami domáceho násilia a artikulovali postoj, že násilie nemá v našej spoločnosti miesto. Do 16 dní aktivizmu sa pravidelne zapája aj Bábkové divadlo na Rázcestí, od r. 2003 vyvíja rôzne paradivadelné, performatívne aktivity na podporu kampane /napr. Happening pri príležitosti výstavy Umlčané svedkyne, v spolupráci so združením Fenestra Košice, inscenované čítanie E. Ensler: Vagína monológy, happening Vec: Cesta č. 5 s viacerými ženskými mimovládnymi organizáciami, projekt Živá ženská knižnica a i./.

V r. 2018 vznikol v divadle ľudskoprávny projekt Demokratická živá knižnica pre školy, ktorý upozorňuje na témy inakosti, artikuluje hodnoty tolerancie, demokracie, ochrany práv menšín. Vznikol na základe modelu tzv. živých knižníc, kedy o ľudskoprávnych témach hovoria priamo zástupcovia, zástupkyne danej menšiny. Integrálnou súčasťou projektu je diskusia performeriek, príp. lektoriek s publikom. V projekte účinkujú dve scénické diela: inscenované čítanie PAPUŠA z rovnomennej knihy vydavateľstva reportážnej literatúry Absynt o živote a diele rómskej poľskej poetky Bronislawy Wajs /účinkujú študentky, hostky Janka Balková, Janka Plešková/. A autorská performancia na podporu tolerancie párov rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou identitou TAK ČI INAK, LÁSKA /účinkuje performerka, hostka Viktória Jehlárová/.

Počas r. 2019 projekt pokračoval pod názvom DIVADLOM K DISKUSII. Projekt účinkoval na základných a stredných školách v rôznych mestách Banskobystrického kraja. Od začiatku projektu /september 2018/ sa predstavení zúčastnilo a o témach diskutovalo viac ako 700 študentov, študentiek. Dňa 10. 12. 2019 projekt vyvrcholí verejným uvedením v rámci finálneho dňa spomínanej kampane.

Súčasťou večera je protestná „pískačka“. Pískačka je výrazným prvkom kampane, v tento deň paralelne pískajú ľudia vo viacerých mestách Slovenska/sveta. Symbolicky tak „vypískajú“ násilie páchané na ženách, ktoré by nemalo mať miesto v žiadnej spoločnosti.

Podujatie vzniklo v spolupráci s Laboratóriom súčasného umenia FVU AU Výrobné družstvo, Horná ulica č. 36, Banská Bystrica. Vstup na podujatie je voľný.
Rezervácie: FB Výrobné družstvo, FB Bábkové divadlo na Rázcestí, www.bdnr.sk

Projekt Divadlom k diskusii podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd.
Zriaďovateľom BDNR je BBSK.

TS BDNR, Monika Tatarková

Pozri tiež

DIVADELNÉ JARNÉ PRÁZDNINY V ROKU SLOVENSKÉHO DIVADLA 2020

Bábkové divadlo na Rázcestí viac rokov pripravuje intenzívny jarnoprázdninový program venovaný najmä školáčkam, školákom , …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *