Dražba pozemkov nebola. Mesto hovorí o víťazstve

Lukratívne pozemky, na ktorých mala stáť druhá časť zvolenského nákupného centra Europa Shopping Center (ESC) sa takmer ocitli v dražbe. Mesto mohlo stratiť akýkoľvek dosah nad ich využitím, rozhodlo sa ich preto odkúpiť. Tento krok napokon nebol potrebný, súd predbežným opatrením dražbu zrušil.

Pozemky pod bývalým kinom Mier predalo Mesto Zvolen spoločnosti VAV Invest v roku 2014. Použité mali byť na výstavbu druhej etapy nákupného centra ESC, dodnes k takémuto kroku nedošlo. Medzičasom sa VAV Invest dostal do konkurzu, pozemky cez viaceré spoločnosti prešli až na spoločnosť EUROPA F2, ktorá ich len pred pár týždňami navrhla do dražby.

„Akonáhle sme sa dozvedeli o dražbe pozemkov, začali sme konať. Mesto ich v minulosti predalo za jediným účelom – aby na nich stálo obchodné centrum. Ak by boli v dražbe predané, mohlo by sa s nimi stať čokoľvek a úplne mimo našej kontroly. Keďže nebol jasný právny stav prevodu pozemkov a najmä vyhlásenej dražby, ostávala jediná možnosť ako pozemky pre mesto zachrániť – pokúsiť sa ich vydražiť,“ hovorí primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Napokon to nebolo nutné. Okresný súd v Banskej Bystrici rozhodol o povinnosti upustiť od dražby. „Vzhľadom na to, že správca zapísal tieto nehnuteľnosti do súpisu konkurznej podstaty úpadcu, listom zo dňa 23. 6. 2016 oznámil dražobníkovi, že uvedené nehnuteľnosti podliehajú konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu,“ konštatuje súd v odôvodnení svojho rozhodnutia.

Konkurzný správca ako aj súd sa tak stotožnili s pôvodným názorom Mesta Zvolen, že pozemky patria do konkurzného konania vyhláseného na spoločnosť VAV Invest. „Rozhodnutie súdu nás teší. Tie pozemky sú dôležité nielen z hľadiska dostavby nákupného centra. Tvoria vstupnú bránu do mesta v smere od Banskej Bystrice a tá dnes vôbec nevyzerá dobre, s tým jednoducho chceme niečo urobiť. Rozhodnutie znamená šancu, že sa o pozemky budeme môcť uchádzať priamo v konkurze. V prípade ich nadobudnutia tak celý proces nebude môcť nikto spochybniť, kým pri vydražení takáto možnosť nastať mohla,“ dodáva zvolenská primátorka.

TS: Martin Svatuška, foto: tasr

Pozri tiež

Ďalšie opatrenie proti prípadnému šíreniu koronavírusu vo Zvolene. Tentokrát sa týka obmedzenia chodu mestského úradu

Len pred niekoľkými minútami sa skončilo ďalšie rokovanie krízového štábu mesta Zvolen. Jeho členovia priebežne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *