Ekonómovia v Banskej Bystrici predstavili novú publikáciu vydanú v prestížnom vydavateľstve Routledge

Autori z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici dňa 29.5.2019 predstavili vedeckú monografiu „Leading in the Age of Innovations“ určenú nielen pre ekonómov a študentov, ale i predstaviteľov podnikateľskej sféry, ktorí sa zaujímajú o problematiku vedenia ľudí.

V uvedenej publikácii Lenka Theodoulides, Gabriela Kormancová a David Cole prezentujú výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2013 až 2018 v podnikoch v strednej a východnej Európe. Jeho cieľom bolo identifikovať nové interné a externé výzvy pre súčasných lídrov a navrhnúť zmeny v prístupe vedenia ľudí. Nový spôsob vodcovstva berie do úvahy súčasný vývoj v podnikoch, ktoré sú nútené neustále inovovať. Rovnako autori skúmali schopnosť lídrov využívať benefity narastajúcej rôznorodosti v tímoch, ktorá sa ukazuje ako základný predpoklad zavádzania zmien a inovácií.

Ako uvádza jedna z autoriek Lenka Theodoulides:

„Prezentovaná publikácia je výsledkom niekoľkoročnej spolupráce akademickej a podnikateľskej sféry, pričom potvrdzuje skutočnosť, že jedna bez druhej nedokážu plnohodnotne existovať.“

Publikáciu slávnostne uviedla zástupkyňa podnikateľskej sféry Mária Demianová, vedúca ekonomicko-personálneho úseku, Železiarne Podbrezová, spoločne s Ľubošom Elexom, vedúcim Katedry ekonomiky a manažmentu podniku, z Ekonomickej fakulty UMB za účasti predstaviteľov akademickej obce Univerzity Mateja Bela, partnerov z podnikov, ako aj širokej verejnosti.

Pani Mária Demianová vyzdvihla dlhoročnú spoluprácu Železiarní Podbrezová s Ekonomickou fakultou UMB:

„Sme radi, že viacerí absolventi UMB našli uplatnenie práve u nás v podniku. Študentom ponúkame už počas štúdia rôzne stáže, rovnako sa najlepší  študenti môžu uchádzať o naše podnikové štipendium“.

Ďalšia z autoriek Gabriela Kormancová poznamenala:

„Chceli by sme sa poďakovať všetkým podnikom, ktoré s nami spolupracovali počas nášho 6-ročného výskumu. Išlo o 77 podnikov z krajín strednej a východnej Európy a v druhej fáze o 65 podnikov zo SR, ako napríklad Železiarne Podbrezová, KIA Motors Slovakia, Tlačiarne BB, Evonik Fermas, Continental Automotive Systems Slovakia a mnohé ďalšie.“

Vedecká monografia je dostupná na stránke vydavateľstva Routledge Taylor & Francis Group alebo v databáze Google Books.

Zdroj a foto: UMB, Gabriela Kormancová

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *