Fond na podporu umenia poskytne i viacročné dotácie, novinkou je aj skoršie vyhlasovanie výziev

Fond na podporu umenia (FPU) preukázal, že je životaschopný a schopný napĺňať svoje poslanie – nezávisle, pružne a zmysluplne podporovať kultúru a umenie.

Minister kultúry SR Marek Maďarič to dnes uviedol na tlačovej konferencii, na ktorej spolu so zástupcami FPU zhodnotil prvý rok fungovania podporného fondu a oboznámil s novinkami v štruktúre podpornej činnosti na rok 2017.
Maďarič na stretnutí ocenil to, že zriadenie fondu umožnilo odpolitizovanie poskytovania dotácií pre kultúrne a umelecké projekty, poukázal tiež na zvýšenie účasti kultúrnej obce pri rozhodovaní o žiadostiach.

„Aktívne sa na rozhodovaní zúčastnilo 137 odborníkov z celého Slovenska,“

uviedol Maďarič. Za veľké pozitívum považuje udeľovanie podpory formou štipendií, v rámci ktorých bolo v tomto roku prerozdelených 700.000 eur. Autori prostredníctvom tohto štipendia dostávajú podporu na tri až 12 mesiacov, mesačne vo výške priemernej mzdy v národnom hospodárstve. „To pomáha autorom napísať, vytvoriť samotné dielo,“ skonštatoval minister.

Avizoval tiež kľúčové priority ministerstva pre podpornú činnosť fondu na rok 2017. „Sú nimi podpora kultúrnych a umeleckých centier, príprava výročí v roku 2018, ako napríklad 100. výročie vzniku ČSR či 25. výročie SR a 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana,“ informoval.
Predseda Rady FPU Peter Michalovič uviedol, že fond môže čerpať zo skúseností z prvého roku svojej činnosti, i z odborných diskusií o práci a aktivitách fondu i štruktúre podpornej činnosti.

„Vzhľadom k tomu zavádzame do štruktúry podpornej činnosti zmeny, ktoré by mali prispieť k efektívnejšej práci žiadateľov a zabezpečenie podpory v ďalších oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,“

uviedol.
Riaditeľ FPU Jozef Kovalčík skonkretizoval, že po novom bude možné napríklad poskytovať viacročné dotácie.

„V roku 2017 sa to bude týkať zatiaľ veľkých festivalov,“

uviedol a dodal, že prvú grantovú výzvu práve v súvislosti s podporou veľkých festivalov fond vyhlási v piatok 7. októbra.

„Prichádza tiež k posunu termínov vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí, vďaka čomu sa bude môcť uzavrieť hodnotiaci proces žiadostí v značnom časovom predstihu,“

informoval. Fond sa zameria i na systematickú podporu nezávislých divadiel, galérií, tanečných zoskupení, i podporu malých a začínajúcich kultúrnych a umeleckých centier.

„Umožní to naďalej podporovať regionálnu kultúru, ktorá má profesionálne parametre,“

dodal Kovalčík. Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 ráta i s podporou tvorby multimediálnych diel, novinkou sú tiež medzinárodné mobility a prezentácie vyčlenené ako podprogram v rámci jednotlivých oblastí umenia a kultúry.
Podobne, ako v roku 2016, by aj v roku 2017 mal FPU dostať zo štátneho rozpočtu 15 miliónov eur. S týmto objemom ráta návrh štátneho rozpočtu na rok 2017.
FPU vznikol ako nová verejnoprávna inštitúcia v roku 2015 a nahradil podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

zdroj a foto: tasr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *