Banícka bašta

Foto: Bašty v Banskej Bystrici

Ostalo ich už len 7

Reč je o baštách, ktoré boli súčasťou mestského opevnenia. Hradby sa v Banskej Bystrici začali stavať už v roku 1465 v hradnom areáli. Opevnenie ešte nebolo súvislé, no už v tých časoch stáli na niektorých miestach bašty a brány. Potreba chrániť mesto sa zvýšila počas tureckých vojen. Mesto požiadalo v roku 1552 o pomoc talianskeho vojenského staviteľa Francesca Pozza. Ten vyhotovil návrh na nové mestské opevnenie. Na opevnení Banskej Bystrice sa podieľali aj ďalší Taliani. Hlavným dozorcom pre celú stredoslovenskú banskú oblasť bol Gulio Ferrari, ktorý do Banskej Bystrice prišiel v roku 1578. Kamenné hradby v tej dobe dosiahli dĺžku takmer 4 km. Posledné časti opevnenia sa dokončovali až v roku 1615.

Z pôvodných 18 bášt sa dodnes zachovalo už len 7. Do mesta sa vstupovalo cez 9 brán, ktoré však časom stratili svoj význam a boli postupne asanované koncom 19. storočia.

Až tri zo siedmych zachovaných bášt sa nachádzajú v hradnom areáli. Banícka bašta je spojená s Matejovým domom a lepšie ju vidieť z cintorína. Farskú baštu vidieť z tržnice a patrí medzi najviac fotografované, v blízkosti sa nachádza aj známy hotel – penzión Kúria. Pisársku baštu najlepšie vidieť od ZŠ s MŠ Štefana Moyzesa, nachádza sa za slovenským kostolom (kostolom Svätého kríža).

Ďalšie dve bašty sa nachádzajú pri Pamätníku SNP, azda najznámejšou v Banskej Bystrici je Mäsiarska bašta, viditeľná od Hrona. K nenápadnejšej Pekárskej, alebo tiež Čižmárskej bašte sa dostanete zo Skanzenu ťažkej bojovej techniky pri Pamätníku SNP po jeho pravej strane. Schody od bašty Vás dovedú do parku pod pamätníkom.

Nenápadná je aj Šusterská bašta, ktorú je možné vidieť od bývalého kina Hviezda. Posledná zachovaná bašta je na rázcestí Lazovnej a Katovnej ulice, najlepšie sa k nej dostanete zo Strieborného námestia.

Zaujímavosťou je, že súčasťou ochrany banských miest boli aj vartovky. O ich rozložení a umiestnení sa rozhodlo v Banskej Štiavnici v roku 1564. Patrila k nim aj Vartovka na Urpíne, kde dnes stojí známa hvezdáreň. Vartovku postavili v roku 1587 a ďalšie stáli v Slovenskej Ľupči, Ľubietovej, pri Zvolene a Banskej Štiavnici.

mp

Pozri tiež

Rarita v Banskej Bystrici: „Panelák“ postavený na mestských hradbách

Zatiaľ čo v niektorých krajinách si historické opevnenia miest chránia, na Slovensku sa v čase nie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *