Girl power: ženy na analytických útvaroch

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) Úradu vlády SR sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pozrel na zastúpenie žien na analytických útvaroch ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy, a to aj na vedúcich pozíciách.

A čo zistila analýza ISA?

Zastúpenie žien na analytických útvaroch štátnej správy v SR dosahuje v priemere 44 %.  Tam, kde má útvar aspoň troch analytikov (vrátane vedúceho pracovníka), dominujú ženy na administratívnych pozíciách (64 %). Muži zasa dominujú na analytických (62 %) a riadiacich (60 %) pozíciách.  Najvyšší podiel žien je na Inštitúte pre stratégie a analýzy a na Implementačnej jednotke Úradu vlády SR, kde zastúpenie žien prevyšuje 80%.  Ženy tvoria väčšinu aj na Inštitúte sociálnej politiky (67 %), avšak v dvoch najväčších útvaroch, na Inštitúte finančnej politiky a na Útvare hodnoty za peniaze, predstavujú ženy menej ako tretinu analytikov.

Závisí pravdepodobnosť, že vo vedúcej funkcii bude žena, od podielu žien medzi analytikmi? V prípade diskriminácie by sme očakávali kladnú odpoveď. Výsledky analýzy však ukazujú, že rodové zloženie analytikov nemá vplyv na to, či je riaditeľom muž alebo žena. Inými slovami povedané –  aj na útvaroch, kde v počte zamestnancov dominujú muži, zastávajú ženy vedúcu pozíciu. V súčasnosti na vládnych  analytických útvaroch s minimálne troma zamestnancami v SR tvoria ženy 40 % vedúcich pracovníkov.

TS: Úrad vlády SR – Inštitút pre stratégie a analýzy, ilustračné foto: redakčné

Pozri tiež

Hľadáme a oceníme Úradnícky čin roka

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *