Hľadanie počas jubilejnej 60. divadelnej sezóny   

Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR), podobne ako iné divadlá, prehodnocuje svoje plány, prispôsobuje sa okolnostiam a hľadá možnosti ako prinášať kultúru i naďalej. Po nových schválených opatreniach Vlády SR z 11. októbra súvisiacich s pandémiou pristúpilo k zrušeniu premiéry už pripraveného titulu Jozefa Mokoša Hra, ktorá sa mala konať 18. októbra. Napĺňanie dramaturgického plánu jubilejnej 60. divadelnej sezóny 2020/2021 sa sťažilo, no nezastavilo. Informovala o tom Lucia Panáčková z Bábkového divadla na Rázcestí. 

Úvod tejto sezóny patril premiére pre najmenších Šepoty lesa pod režijným vedením Honoraty Mierzejewskej-Mikosze. K tejto inscenácii sa mala v októbri pridať klauniáda s názvom Hra. Výber titulu bol zámerný. Jozef Mokoš patril k ľuďom, ktorí formovali Krajské bábkové divadlo v 60. – 80. rokoch 20. storočia. Spočiatku v ňom pôsobil ako herec, potom ako dramaturg, režisér, umelecký šéf a riaditeľ divadla. Hru tvorivý tím v 70. rokoch považoval za opodstatnenú pri tvorbe pre deti a mládež. Pri jej naštudovaní si zvolili líniu hravej dramaturgie. Na tento odkaz sa Bábkové divadlo na Rázcestí rozhodlo nadviazať.

Hra alebo rozprávka o dvoch lenivých kocúroch a jednej šikovnej myši sa pohráva s hrou a s hraním sa. Režisér Marián Pecko inscenovaním zdôrazňuje fakt, že hravosť je v živote dieťaťa, dospelých, človeka mimoriadne podstatná. Príbeh o chytaní myši Terky dvomi kocúrmi je v mnohých situáciách na hrane nebezpečenstva. Tie však vyúsťujú do scén, pri ktorých sa hranie mení na groteskné, nepochopiteľné a súčasne plné fantázie.

Autor: Jozef Mokoš, Réžia: Marián Pecko, Dramaturgická spolupráca: Iveta Škripková, Pohybová spolupráca: Filip Hajduk a. h., Hudba: Róbert Mankovecký a. h., Scéna: Pavol Andraško a. h., Kostýmy: Eva Farkašová a. h. Hrajú: Anna Hajduková, Ivana Kováčová, Andrej Polakovič, Mária Šamajová. 

Predstavenie je venované deťom od 4 rokov, premiéra sa bude konať v náhradnom termíne po zrušení zákazu hromadných podujatí. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výstava bude

Nové opatrenia sa však nedotknú výstavy, realizovanej v Bábkovom divadle na Rázcestí. Od pondelka, 19. októbra, ponúka divadlo vo svojich priestoroch avizované Prvé divadelné hľadanie. Výstavu o svojich začiatkoch, ktoré predstavia koláže fotografií, plagátov a bulletinov bábkového divadla v Banskej Bystrici z rokov 1960 – 1985. Ideou prvého divadelného hľadania je oživiť významné inscenácie z rokov 1960 – 1985, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj divadla a jeho zameranie. K takým sa zaradili inscenácie Šuki a Muki, Ozveny, Popolvár, Jánošík, Kráska a zvieraa i.

Druhú časť výstavy tvoria osobnosti divadla, prví riaditelia a riaditeľky, dramaturgovia a dramaturgičky, interní režiséri, výtvarníčky a výtvarníci, členovia a členky súboru v spomínaných rokoch. Otvára sa ňou priestor pre upriamenie pozornosti na tých a tie, ktorí a ktoré posunuli vtedy ešte Krajské bábkové divadlo smerom k dnešným časom. Osobnosti vo fotografiách doplnia autentické slová tvorcov a tvorkýň, priateľov a priateliek divadla či odbornej verejnosti.

Výstava Prvé divadelné hľadanie ukazuje život v divadle v rokoch 1960 – 1985, momenty a významné medzníky. Sprítomňuje minulosť cez koláž fotografií, plagát, bulletinov a iné artefakty spojené s fungovaním Bábkového divadla na Rázcestí, kedysi Krajského bábkového divadla.

Výstava sa realizuje v spolupráci s ŠVK – Literárnym a hudobnými múzeom v Banskej Bystrici. Ďakujeme za pomoc a podporu vedeniu a kolektívu Literárneho a hudobného múzea a Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

O ďalších aktivitách Bábkového divadla na Rázcestí bude divadlo informovať po 15. októbri.

zdroj: TS BDNR

Pozri tiež

Každý vek má svoje radosti, svoj humor a zvyky

Včera (rozumej 22. októbra toho roku – poznámka autora) mi doručila zhovorčivá poštová doručovateľka tučnejšiu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *