„Hostel 3“ plážové kúpalisko Banská Bystrica

Nie je pláž ako pláž. Niekde je piesočnatá, niekde kamenistá a niekde polorozpadnutá betónová džungľa so špinavým „morom“.

Zaujalo ma video, ktoré bolo dňa 17.8.2018 zverejnené na Youtube. Ide o video z plážového kúpaliska AquaLand v Banskej Bystrici. Video poukazuje na veľmi zlý stav kúpaliska, dokonca môžeme hovoriť až o havarijnom stave. Týmto si dovoľujem posunúť link na video, ktoré natočil užívateľ PIGMO Plzeň – https://www.youtube.com/watch?v=-3qVnA_Vbyk&feature=youtu.be&app=desktop. Prostredie ako z hororu – diery pri vstupoch do bazénov, chýbajúce zábradlie, neupravená zeleň, stavebný materiál pohodený v areáli, nezabezpečená rozvodná skriňa, špinavá voda a mnoho ďalších nedostatkov. Odporúčam pozrieť až do konca.

Na tému plážového kúpaliska sa strhlo už niekoľko vášnivých diskusií. Niektorí stav kúpaliska obhajujú ale stále je veľa obyvateľov, ktorí sa naň sťažujú. Žiaľ už dlhodobo. A tu je priestor na ďalšiu diskusiu – nájomná zmluva č. 526/2007 EM-SM medzi prevádzkovateľom AQUALAND Slovakia spol. s r.o. a mestom Banská Bystrica uzatvorená v októbri 2007 na dobu 30 rokov za 33,19 Eur ročne. Už v roku 2010 hlavný kontrolór mesta poukázal na závažné porušenia zmluvy a to správou č. 13/2009 (odkaz: http://mesto.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=38789). Išlo predovšetkým o omeškanie úhrady nájomného, neuhradené záväzky za elektrickú energiu, nepredložené potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody na prenajatom majetku, nepredložený položkovitý rozpočet preinvestovanej sumy a skutočne vykonaných prác, nesplnená povinnosť požiadať orgány verejnej správy o všetky povolenia a licencie potrebné k realizácii stavby, nezaradenie zvereného majetku do účtovníctva. Zároveň odporučil vypracovať znalecký posudok, čo odobrilo aj mestské zastupiteľstvo, ale vtedajší primátor toto odporúčanie nerešpektoval a posudok vypracovať nedal.

Keďže sa na stav kúpaliska každý rok znesie vlna kritiky, primátor mesta Ján Nosko trvá na kontrolných dňoch. Aj tento rok sa dňa 22. mája primátor spolu s poslancami mestského zastupiteľstva zúčastnili takejto kontroly. Uviedol, že zmluva sa nedá vypovedať, nakoľko nájomca riadne plní nájomný vzťah. Naozaj? Už v roku 2010 zo správy kontrolóra vyplýva, že zmluva nebola riadne plnená. Prečo už vtedy, po troch rokoch nájmu, nebola vypovedaná? Komu záležalo a možno aj doteraz záleží na tom, aby sa prevádzkovateľ kúpaliska nezmenil?

Už z pohľadu laika, bežného návštevníka kúpaliska je jasné, že stav z bezpečnostného hľadiska nevyhovuje. Otázne je, či je nájomná zmluva od roku 2010, kedy boli zistené závažné porušenia, riadne plnená. To je už predmetom hlbšieho skúmania a práce kontrolóra. Jedno je však isté – občan ako návštevníkom so stavom kúpaliska určite nie je spokojný a myslím si, že väčšina by prijala zmenu. Neverím, že by sa nenašiel iný prevádzkovateľ. Ako vzor príjemného letného relaxu môžem uviesť napríklad kúpalisko Margita-Ilona (okres Levice), ktoré osobne navštevujem. A dokonca nie som sám – pri jeho návšteve vždy stretnem Bystričana.

Takže páni, radní páni – chcelo by to zmenu.

Autor: Anton Minárik

Autor: Anton Minarik

Mám 42 rokov a pochádzam z Martina. Dlhé roky žijem v Banskej Bystrici, kedy som sem prišiel za športom do VŠC Dukla Banská Bystrica (džudo). Vyštudoval som Univerzitu Mateja Bella a Bankový inštitút vysoká škola Praha. Rád komunikujem s ľuďmi, nebojím sa pomoci druhým a ani nových výziev. Som zástanca slušnosti a poctivosti. Koľko dávaš, toľko dostaneš naspäť.

Pozri tiež

Pozvánka na výstavu autorskej dvojice Mrvová – Halász pod názvom Do jadra vulkánu

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára srdečne pozývajú na otvorenie výstavy autorskej dvojice Mrvová …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *