Hron neďaleko Novej Bane má staronové riečne rameno

V minulosti odrezané rameno Hrona od hlavného toku, ktoré urýchľovalo odtok vody z krajiny, sa vďaka návrhu v súťaži Pre vodu 2018 vrátil do pôvodného stavu, aby tak voda mohla napomáhať zvýšeniu biodiverzity v danej oblasti.

Neďaleko Novej Bane pripojili nedávno vodohospodári jedno z ramien Hrona späť ku hlavnému vodnému toku. Rieka, ktorá sa tu kedysi kľukatila a vytvárala ramená, bola odrezaná, aby urýchlila odtok vody z krajiny. Ideový návrh navrátenia do pôvodného stavu spracovala v rámci minuloročnej súťaže Pre vodu študentka Stavebnej fakulty STU v Bratislave a získala s ním 2. miesto v celoslovenskej súťaži mladých odborníkov.

„Skúsenosti s uplynulých desaťročí, ale i poznatky vedcov ukazujú, že tieto postupy veľakrát priniesli do krajiny veľa problémov. Ramená preto ekológovia a vodohospodári opätovne pripájajú k vodnému toku. Zvyšujú tak schopnosť krajiny zadržať vodu, čo je jedno z podstatných riešené pre zníženie rizika sucha,“

hovorí Michal Jančok, bývalý zástupca starostu obce Rudno nad Hronom, ktorý nominoval situáciu do súťaže PRE VODU.

Cieľom súťaže PRE VODU je prepájať mladých nadaných študentov a absolventov s tými, ktorí potrebujú riešiť reálne potreby v oblasti ochrany a efektívneho hospodárenia s vodou.

„Lužné lesy sú tu stále zachované. Úpravami ramena sa do neho dala napustiť voda, čo napomôže biodiverzite. Zároveň vznikne i miesto pre vodákov, zadrží sa voda v krajine, aby sa znížilo riziko povodní aj vysušovania,“

dopĺňa výhody i programová manažérka a organizátorka súťaže Pre vodu, Martina Paulíková.

Príležitosť pre mladých expertov

Uzávierka štvrtého ročníka aktuálne prebiehajúcej súťaže PRE VODU je už 30. septembra 2019. Mladí ľudia od 18 do 30 rokov môžu súťažiť s riešením niektorej z problémových situácií nominovaných v tomto ročníku, alebo môžu predložiť vlastný súťažný návrh. Ten sa musí týkať problematiky efektívneho nakladania s vodou. Viac o pravidlách sa dočítate na oficiálnej stránke súťaže:  stránke https://www.sutazprevodu.sk/Situacie-na-riesenie.aspx

Finále súťaže bude 13. novembra 2019 v Bratislave.

Partnerom súťaže Pre vodu je spoločnosť Nestlé. Záštitu nad 4. ročníkom súťaže prebral minister životného prostredia SR László Sólymos.

Viac informácií o súťaži PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk , alebo na webových stránkach www.ekopolis.sk a www.sutazprevodu.sk.

TS Nadácia Ekopolis, Martina Paulíková, foto: ilustr. red.

Pozri tiež

Otvorená grantová výzva „Nápady pre Zdravé mesto“

Komunitná nadácia Zdravé mesto, ktorá oslávila minulý rok svoje 25. narodeniny hľadá nápady pre zdravé …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *