Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici má už 20 rokov

Dňa 15.10.2001 začalo svoju činnosť Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane. Vzniklo ako reakcia  na „antraxovú krízu“, ktorá po útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku 11.9.2001 zasiahla celý svet.

Zasielanie obálok, ktoré mohli obsahovať antrax sa stalo celonárodnou hrozbou. Urýchlené zavedenie  diagnostiky bolo významným prínosom a slúžilo pre potreby celej Slovenskej republiky. Neskoršie  bola diagnostika zavedená aj na ÚVZ SR a RÚVZ Košice. Za uplynulých 20 rokov boli preverené stovky podozrivých materiálov na prítomnosť Bacillus anthracis.

Náplňou Informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane  je:

  • príprava informácií a podkladov pre orgány MZ SR, týkajúce sa problematiky bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní v nadväznosti na situáciu v SR a zahraničí,
  • zabezpečenie základných diagnostických postupov pri diagnostike vybraných infekčných ochorení prichádzajúcich do úvahy ako biologické a toxínové zbrane,
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a príslušnými inštitúciami v zahraničí pri riešení danej problematiky,
  • pravidelné informovanie odbornej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky (www.vzbb.sk),
  • spolupráca s médiami.

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a jeho Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane plní úlohu národnej autority pre kontrolu biologických zbraní v Slovenskej republike v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí už 20 rokov.

IC BBTZ RÚVZ BB, foto: RUVZ

Pozri tiež

RÚVZ v Banskej Bystrici oslavuje 75. výročie vzniku

V nedeľu 9. septembra uplynie 75 rokov, čo vtedajšia slovenská vláda svojím nariadením zriadila v …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *