Ján Nosko: Je potrebné, aby sme držali spolu. Prepojenie severnej a južnej vetvy je nevyhnutnosť.

Štúdia realizovateľnosti projektu výstavby R1-ky z Banskej Bystrice do Ružomberka bola v pondelok, 12. októbra v Cikkerovej sieni radnice hlavnou témou neverejného pracovného stretnutia pozvaných hostí. Rokovania sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček, Michal Halabica zo Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko a viac ako dvadsať zástupcov dotknutých miest a obcí. Z diskusie vyplynulo, že prioritou všetkých zúčastnených je dobudovanie kvalitnej dopravnej infraštruktúry, ktorá prispeje k rozvoju regiónu.

Bezproblémové dopravné vzťahy medzi oblasťami Slovenska a nadväznosť na európske dopravné koridory sú kľúčom k rastu regiónu. Z hľadiska dopravného riešenia je najvýhodnejšie prepojenie severu a juhu – Banskej Bystrice s Ružomberkom. Závery štúdie realizovateľnosti prepojenia R1 na D1 prezentoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček:

„Som rád, že sme si dohodli postupy, ktoré súvisia s prepojením Ružomberka a Banskej Bystrice. To znamená, že naše najbližšie kroky, ktoré sa budeme snažiť zintenzívniť sa budú venovať potiahnutiu R1-ky po Slovenskú Ľupču. Zároveň spolupracujeme s mestom Ružomberok na vybudovaní obchvatu. Neustále deklarujeme, že je pre nás prioritou diaľničné spojenie D1 – Bratislava – Košice. Prioritou pre nás bola aj výstavba R1-ky až po Banskú Bystricu. Nie je to tak dávno, kedy sa chodilo 3,5 hodiny z Bratislavy do stredu Slovenska. Ostávajú nám ďalšie dôležité ťahy, ktorými chceme prepojiť regióny sieťou diaľnic a rýchlostných ciest. Jedným z úsekov je aj spojenie Ružomberka s Banskou Bystricou.“

Jednotnosť je z pohľadu regiónu veľmi dôležitá, aby sa peniaze zo štátneho rozpočtu čo najlepšie uvoľňovali. Primátor Ján Nosko ponúkol zúčastneným úlohu koordinátora, ktorý bude sústreďovať informácie do jedného bodu a následne posúvať všetkým kompetentným v rámci pravidelných rokovaní ZMOS-u.

„Iniciovali sme stretnutie a opätovne otvorili tému, ktorá vyplývala z uznesenia výjazdového rokovania vlády. Je to strategický projekt, ktorý dokáže zásadným spôsobom pomôcť regiónu, prílevu investorov a rozvoju cestovného ruchu. Som veľmi rád, že sme spoločne s ostatnými starostami a primátormi ukázali jednotu. I keď je to dlhodobý proces, je v záujme nás všetkých nájsť čo najlepšie riešenie a pokračovať v dialógu, ktorý posúva a vedie dopredu,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Štátny tajomník Stromček zároveň deklaroval, že jeho cieľom je pravidelná komunikácia so všetkými zástupcami obcí a miest, ktorí sú v dennom kontakte so svojimi obyvateľmi. Proces realizácie projektu však nie je krátkodobá záležitosť. Potrebná je technická príprava, dokumentácia k posúdeniu vplyvov na životné prostredie (EIA), majetkovoprávne vysporiadanie i trasovanie. Všetko závisí od vývoja verejných financií a od európskych zdrojov na ďalšie úseky.

Prítomní zástupcovia z miest a obcí: Podkonice, Moštenica, Slovenská Ľupča, Králiky, Riečka, Donovaly, Poniky, Badín, Medzibrod, Hiadeľ, Ľubietová, Vlkanová, Povrazník, Strelníky, Brusno, Ružomberok, Banská Bystrica.

Zdroj: TS MsÚ Banská Bystrica

Pozri tiež

Program Bábkového divadla na Rázcestí na október

Bábkové divadlo na Rázcestí pripravilo pre najmenších divákov aj pre dospelých program na mesiac október. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *