Jubilejná Detská lesnícka univerzita

Lesné odmeny a získané tituly absolventov ako náhradné riešenie promócie Detskej lesníckej univerzity

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) jubilejné ukončenie 10. ročníka Detskej lesníckej univerzity bude kvôli koronakríze iné ako po minulé roky. 44 šiestakov zo základných škôl zo Zvolena, Banskej Bystrice, Badína, Bzovíka, Detvy a Slovenskej Ľupče namiesto slávnostnej promócie dostane k titulu absolventov Detskej lesníckej univerzity i malú lesnú odmenu – píšťalku zo srnčieho parohu.

Environmentálne vzdelávanie a výchova sa v školskom roku 2019/2020 prepojila s lesníctvom, prácou lesníka a lesnou pedagogikou už po desiaty krát, a to v projekte Detskej lesníckej univerzity. Slávnostné otvorenie dekády lesníckeho vzdelávania mládeže sa konalo na pôde Národného lesníckeho centra vo Zvolene 14. októbra 2020. Študenti odvtedy raz mesačne absolvovali odbornú prednášku z lesníctva doplnenú o zážitkové aktivity lesnej pedagogiky. V marci do priebehu projektu zasiahla koronakríza, ktorá ovplyvnila jeho ďalšie smerovanie. Školy ostali zatvorené a vyučovanie detí prebiehalo doma prostredníctvom internetu.

Aj Národné lesnícke centrum, koordinátor projektu Detská lesnícka univerzita, muselo hľadať náhradné riešenie pre pokračovanie projektových aktivít. To sa našlo na webovej stránke lesnej pedagogiky (www.lesnapedagogika.sk), v sekcii LP ONLINE.

„Je to „malá náplasť“ oproti skutočnému vzdelávaniu v prírodnom lesnom prostredí, ale snahou koordinátora je aspoň takouto malou troškou nahradiť to, čo za bežných podmienok je v očiach ľudí vnímané ako samozrejmosť; o to viac si to teraz vážime,“

uviedla v tom čase organizačná garantka projektu Ing. Veronika Jaloviarová. A tak v apríli, máji a júni pripravil koordinátor v sekcii LP ONLINE prednášky Detskej lesníckej univerzity formou prezentácií, doplnené videami, pdf súbormi skrípt a interaktívnymi úlohami. Okrem toho koordinátor pridával aj ďalšie zaujímavé informácie z oblasti lesa, práce lesníka, prírody a to na facebookovej stránke lesnej pedagogiky (www.facebook.com/lesnapedagogika). Pripravené materiály boli prístupné aj ostatným deťom, rodičom, pedagógom, aby aj oni mohli virtuálne vstúpiť do lesa. Samozrejme, najväčšia výzva pre všetkých smerovala na realizovanie prechádzok do prírody, ktoré boli v danom období priam odporúčané.

Aj keď sa situácia ohľadom koronakrízy na Slovensku pomaly zlepšuje, život ešte nie je v starých koľajach – žiaci druhého stupňa základných škôl sa stále vzdelávajú doma online formou. Záver projektu mal byť ukončený slávnostnou promóciou.

„Veľmi ma mrzí, že promócia nebude,“

povedala mladá študentka Kristína. A tak spomienkou na účasť v Detskej lesníckej univerzite budú pre študentov získané diplomy absolventov a kúsok lesa v podobe píšťalky zo srnčieho parohu.

Koordinátor projektu Detská lesnícka univerzita je NLC Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, hlavným partnerom sú Vojenské lesy a majetky SR – š.p., ďalšími partnermi sú Lesy SR, š.p., Lesnícka fakulta TUZVO a Zvolen – mesto lesníctva.

Za 10 rokov realizácie projektu je možné prezentovať nasledovné fakty a čísla:

  • DELESUN navštevovalo 418 žiakov (z toho 237 dievčat a 181 chlapcov) 6. ročníkov z 26 základných škôl zo 8 okresov
  • študentom DELESUN bolo rozdaných 418 tričiek, 418 skrípt s 9 druhmi pracovných listov
  • na projekte sa zúčastnilo 59 pedagógov základných škôl, 2 pedagógovia strednej školy, 12 pedagógov vysokých škôl, 10 lesných pedagógov
  • zrealizovalo sa 82 vysokoškolských prednášok, 60 hodín lesnej pedagogiky, 10 exkurzií, 1 putovná výstava, 1 práca v rámci stredoškolskej odbornej činnosti
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Veronika Jaloviarová, foto zč

Pozri tiež

V Banskej Bystrici vďaka spolupráci pribudnú prístroje na liečbu ťažko chorých detí

Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE spojilo sily s ROTARY klubom v Banskej Bystrici, prostredníctvom ktorého získalo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *