"Ľudia si predstavujú, že výstavy môžu byť krásne a zaujímavé samy o sebe. Je tomu tak len vtedy, ak pravdivo vyjadrujú pocity, ktoré tlmočia. Skúste si prečítať názory a pohľady výtvarníkov a tvorcov takého umenia na svoje diela. Veľa sa dozviete ak ich viete prečítať s porozumením....“ Peter Ondavský

Keď sú v hre duša a charakter tvorcu, i návštevníka

Analyzovať tvorbu výtvarníkov amatérov i profesionálov na akokoľvek veľkej ploche internetových novín Slovenský rozhľad je úsilie už vopred odsúdené na neúspech.

Kúpele Dudince a.s., sú miestom, kde odbornosť, kúpeľná starostlivosť, relax i voľnočasové aktivity majú podľa slov samotných klientov, ktorí toto kúpeľné zariadenie navštevujú, vysoký stupeň kvality. Existujúce ponuky na chvíle voľna majú z roka na rok rapídne stúpajúci trend i systém smerovania. Dôkazom toho je aj priložený článok.

Priznám sa však, že keď som videl ako sa mnohí obyvatelia malého kúpeľného mestečka Dudince, návštevníci z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ale aj klienti Kúpeľov Dudince a.s., púšťali neprestajne do rozhovorov s tými, ktorí vytvárali svoje výtvarné diela toho roku na neveľkom kúsku slovenskej zeme s priliehavým názvom Hont, ma zvedavosť čo – to napísať o tohoročnom maliarskom sympóziu celého vtiahla do deja.

Maliarske sympózium v Dudinciach v poslednom tohoročnom septembrovom týždni vyvrcholilo skvelou vernisážou rôznych výtvarných techník od oleja cez pastel, akvarel, maľbu na sklo a iné kombinované techniky na výstave v kúpeľnom dome Smaragd, ktorej sa zúčastnili nie len majstri štetca, pastelu, ceruzky, drievka či výtvarných špachtlí, ale aj vzácni hostia. Jeden z nich, generálny riaditeľ Kúpeľov Dudince a.s., JUDr. Slavomír Brza, nám na margo podujatia  okrem iného povedal:

„Serióznosť prístupu k vystavovaným témam, dôkladná myšlienková a tematická jasnosť autorov, ktorými zdokumentovali ďalší príbeh obsahu podujatia, nad očakávanie vysoká návštevnosť a záujem verejnosti o prezentované výtvarné diela nás presvedčili, že Kúpele Dudince a.s., urobili pozitívny krok, keď sa rozhodli podporiť tohoročné Maliarske sympózium organizované manželmi Nyrjasovcami v Dudinciach a spolu s mestom Dudince, ale aj tunajšou Oblastnou kanceláriou cestovného ruchu sa priamo v deji  sympózia dotkli mechanizmov, ale aj úsilia tvorcov i doterajších organizátorov, kde je v hre duša i charakter tak tvorcov samotných, ako aj ich obdivovateľov. V tom urobil Ing. Július Nyarjás so svojou manželkou za doterajších 12 ročníkov v danej oblasti úžasný kus dobrovoľnej, pre život v umení a pre umenie, angažovanej roboty. Odpovedať na otázku či sa budú Kúpele Dudince a.s., v danej oblasti aj v budúcnosti angažovať je však predčasné, lebo nie sme tvorcami projektu. Ak nájdeme spolu s  nimi v koncepcii i obsahu sympózií dotykové body v programovom zameraní, ale i ďalších oblastiach, ktoré budú v súčinnosti s koncepciou Kúpeľov Dudince a.s., osobne nevidím problém, aby sme už načrtnutú spoluprácu neprehlbovali. K prospechu návštevníkov, výtvarných umelcov a amatérskych tvorcov i ďalších do projektu zaangažovaných, ktorí sa zúčastnia dlhodobejšej koncepcie a realizácie tejto aktivity. V našich kúpeľoch už existujú projekty, ktoré sa dotýkajú historických prameňov krásna, zdravia, umenia z viacerých iných oblastí. Práve preto hovoriť nahlas v tejto chvíli o tejto budúcnosti by bolo priskoro.“

Hľadeli sme do tvárí vystavovateľov a vystavovateliek, slovo – dve sme s niekoľkými prehodili pri ich jedinečných výtvarných dielach tiež a zaskočila nás napríklad výstižná charakteristika vnútra svojej vlastnej duše, ktorú sme počuli od Danky Krnáčovej, mimochodom dlhoročnej zdravotnej sestry v Kúpeľoch Dudince a. s.:

„ Keď som bola na svojej výtvarnej stáži pred necelým rokom v Holandsku, všimla som si nie len originály skvelých majstrov svetovej olejomaľby, ale aj záujem ľudí o tento druh umenia v inom regióne Európy. Precítila som vnútrom vlastnej duše čo robí krásno s psychikou, ako pozitívne vplýva na vnímanie sveta, na radosť zo života. Nuž, pokúšam sa tiež šíriť ľudského dobro a pokoj v duši aj svojím výtvarným prejavom. Aj keď to ponúkam len malému svetu vzácnych záujemcov. Parametre akademickej maliarky asi nedosahujem, ale hodnotenia mnohých, ktorí sa pri mojich obrazoch pristavili ma motivujú k prehlbovaniu tajov a spoznávaniu maliarskych techník, k zdokonaľovaniu sa vo výtvarnom prejave a prínosov etiky a estetiky pre vlastný život i životy druhých.“

Aj viacerí prítomní  akademickí maliari a známe či menej známe profesionálne výtvarníčky spomínali na svoje umelecké začiatky, vyslovovali a citovali dokonca výroky svojich veľkých učiteľov maľby  a života. Keď som začul od jedného chválu na pedagogické prístupy a majstrovstvo univerzitného profesora, akademického maliara Štefana Hapáka, vedúceho katedry výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, usmial som sa vnútorne. Totiž, kedy moja svadba z rozumu s výtvarným umením nie vinou spomenutého profesora, ale mojim nechcením učiť sa viac o pedagogike výtvarného umenia prenikla „zázračne“ do sveta umenia, čo sa dnes iným  v iných oblastiach života bežne stáva, pre svet umenia a výtvarnej výchovy by to bola skaza. Našťastie, sa tá svadba z rozumu na celý život nekonala.

Takže, pochopili ste, prečo nie analýza, ale skôr publicistický íver, ktorý mi pomohol dopísať ten Ing. Július Nyarjás, ktorý bol pred rokmi zástupcom veliteľa armádnej Dukly Banská Bystrica, určitý čas aj zastupujúci veliteľom tohto jedinečného športového strediska. Na otázku, ako jeho spolupráca s akademickou maliarskou obcou začala povedal:

Jednoducho. My máme na našom rodnom Zemplíne skvelých ľudí. Rodili a rodia sa tam skvelí športovci, diplomati, lekári, žili a tvorili, ale stále tam aj dnes tvoria skvelí výtvarníci. Mesto Michalovce nebolo nikdy len mestom ciest a budov. Teší ma, že v tomto smere nie sú takým malým mestečkom ani Dudince. Aj tu tvorili, tvoria a budú tvoriť hodnoty ľudia. A práve im treba venovať pozornosť. Osobitne treba vytvárať priestor tým, ktorí vďaka svojmu talentu, mozgovému potenciálu či iným prednostiam dokázali presiahnuť hranice mesta, regiónu, štátu. V Michalovciach k takým patril aj známy umelec, ktorý štetcom a farbami najvýraznejšie zobrazil náš rodný Zemplín, Teodor Jozef Mousson. Keď mi v Michalovciach a medzi výtvarníkmi známa učiteľka výtvarnej výchovy Ľudmila Lakomá – Krausová pri návšteve Španej Doliny pred 12. rokmi povedala, že je to nádherný kraj, oáza nápadov a žriedlo  výtvarnej inšpirácie, zorganizovali sme tam prvý ročník takého podujatia. Mňa život presmeroval na Hont, takže prešla tu myšlienka a s ňou aj umelecký výtvarný svet.“

Plejádu výtvarných umelcov pritiahol na Hont človek, ktorý miluje život a krásu v ňom. Kúpele Dudince a.s., je potrebné pochváliť, že vypočuli jeho slovo na tému ďalších perspektív vytvárania koloritu Hontu výtvarným prejavom.

„Nie len realistická maľba, nie len akademizmus dokážu otvárať výtvarným videním sveta oči iným. Ako primátora mesta ma teší, že sa dnes aj tu prezentujú vzácni ľudia s vlastným, uvoľneným prejavom farebnosti, využívaním zákonitostí svetla a farby, brilantne zachytávajúc prchavosť okamihov nášho kraja, kde žijeme“

výstižne zhodnotil svoj pohľad na vystavované diela primátor mesta PaedDr. Dušan Strieborný.

Keď  Slavomíra Trubíniová z Jenkoviec, mimochodom študentka III. ročníka Gymnázia v Sobranciach, teda tak ako Mousson, Hapák, Nyarjás či moja maličkosť, hrdé deti Zemplína, vďaka svojim obrazom „Západ slnka“ a hlavne „Slnko na večnosť“ upozornila, že okrem oázy zdravia, relaxu a pokoja sa popri svetoznámej Dudinskej päťdesiatke môžu raz Dudince prezentovať svetu ďalšou užitočnou aktivitou, bolo rozhodnuté – s odstupom času sa pokúsim slovom na viacerých internetových portáloch priblížiť variácie na umeleckú tému. Sú  na svete.

Tak ako sú urobené prvé kroky na náročnej, ale krásnej ceste prepašovať v tejto dobe širokých lakťov znova niečo zo známych a tradičných hodnôt našich starých, dobrých a zaslúžilých univerzitných profesorov, ktorých vychovávala zväčša mozoľnatá dlaň ich otcov a kropaje potu na tvárach ich mám a starých materí.

Jozef Mazár

Pozri tiež

To najhoršie tajíme sami pred sebou

V ten štvrtok 18. júla 2019 som bol medzi vyše 100 prítomnými divákmi na futbalovej piete …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *