Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Slovenské banské múzeum je živou pamäťovou schránkou Banskej Štiavnice.

Sídli vo výnimočných historických objektoch a areáloch.  Je jednou z najstarších múzejných pamäťových inštitúcií na Slovensku, sídli vo výnimočných historických objektoch a areáloch. V zbierkových fondoch múzea je takmer 100 000 zbierkových predmetov. Zámerom projektu je vydanie prvej pôvodnej  reprezentatívnej publikácie CHVÁLA ZBERATEĽSTVU: Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Slovensko-anglická publikácia ponúka čitateľom pútavé texty o vzácnom a bohatom múzejnom zbierkovom fonde spolu s bohatou obrazovou dokumentáciou.

Originálny zbierkový fond múzea by nevznikol bez participácie verejnosti. Kniha je ďalším dôležitým míľnikom, ktorý zhodnotí a predstaví kultúrne dedičstvo lokality. Múzeum je inštitúciu, ktorá prispieva k formovaniu našej kultúrnosti a jeho zbierky sú našim „darom“ ďalším generáciám. Veríme, že očakávaná publikácia zaujme Vašu pozornosť a prispejete k jej vzniku.

Prvá reprezentatívna slovensko-anglická publikácia o banskoštiavnickom múzejníctve. Kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice je mnohovrstevnaté. Vzniká od prehistórie až po súčasnosť. Múzeum chráni a prezentuje verejnosti výnimočné zbierkové kolekcie, ktoré reprezentujú rozmanité spektrum hodnôt lokality UNESCO.

Čo je cieľom nášho projektu? Kniha prvýkrát v dejinách múzea ucelene predstaví fascinujúci „príbeh“ múzejníctva v Banskej Štiavnici, zbierkotvornú činnosť, plasticky prezentuje unikátny zbierkový fond múzea slovenskej aj zahraničnej verejnosti.

Kniha podporí poznanie a vzdelávanie v oblasti regionálnej kultúry, rozvíjaní historického vedomia, formovaní regionálnej a európskej identity.

Kniha prehĺbi záujem verejnosti o programovú ochranu kultúrneho a industriálneho dedičstva v 21. storočí.

Prečo práve teraz? Slovenské banské múzeum si v roku 2020 pripomenulo 120. výročie založenia svojho predchodcu – Mestského múzea, prvého banskoštiavnického múzea. V roku 2021 si zároveň chceme pripomenúť aj 180. výročie narodenia Andreja Kmeťa (18.11.1841-16.2.1908), ktorý bol významným aktérom pri formovaní múzejníctva v našom kultúrnom teritóriu. Andrej Kmeť bol všestrannou osobnosťou – archeológ, botanik, etnograf, predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Je nám cťou, že predmety, výstupy jeho výskumov v banskoštiavnickom regióne môže múzeum verejnosti sprístupňovať a prezentovať aj v súčasnosti.

Čo v knihe nájdete?

 • Kniha pútavo, popularizačne prezentuje vzácny zbierkový fond múzea, kontinuálne budovaný a formovaný predchodcami Slovenského banského múzea, kurátormi múzeí od roku 1900 až do súčasnosti (Mestské múzeum, Štátne banské múzeum Dionýza Štúra).
 • Publikácia je rozdelená do 10. kapitol, v ktorých sú prezentované vzácne a unikátne archeologické, mineralogické, historické, etnografické, umelecko-historické, numizmatické, archívne, knižničné, fotografické a technické pamiatky s provenienčným vzťahom k Banskej Štiavnici ale aj rôznym lokalitám na Slovensku a v Európe.
 • Pamiatky nemajú len regionálny rozmer, ale reprezentujú bohaté európske historické, kultúrne a industriálne dedičstvo. Múzejné kolekcie vypovedajú nielen o fenomenálnych míľnikoch histórie, ale dokumentujú každodennosť historickej lokality.
 • Súčasťou knihy bude tiež publikovaná výberová bibliografia prameňov, použitej a odporúčanej literatúry k dejinám múzejníctva v Banskej Štiavnici.
 • Kniha je určená odbornej a širokej verejnosti a všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o históriu, muzeológiu, geológiu, montanistiku, kultúrne a industriálne dedičstvo Slovenska.
 • Umelecky najcennejšie artefakty umeleckohistorickej zbierky – drevené plastiky sv. Barbory a sv. Kataríny od neznámeho výnimočného tvorcu (Majster MS), ktoré boli súčasťou kompozície neskorogotického hlavného oltára štiavnického Kostola sv. Kataríny.
 • Tvorba významných maliarov – modernistov: Jozefa Kollára, Edumunda Gwerka v zbierkových fondoch múzea.

Stav projektu. Autori publikácie, odborní pracovníci – kurátori jednotlivých zbierkových fondov múzea (Zuzana Denková, Daniel Harvan, Iveta Chovanová, Peter Jancsy, Jozef Labuda, Lubomir Lužina, Adriana Matejková, Magdalena Sombathyová a Daniel Haas Kianička z Múzea mincí a medailí v Kremnici) sa venovali viac ako rok príprave jednotlivých kapitol knihy, výber unikátnych zbierkových predmetov, fotodokumentácie, zberu informácií a dát. Táto tvorivá fáza spolu s redakčnými jazykovými korektúrami a prekladmi textov do anglického jazyka je ukončená. V súčasnosti sa realizuje grafická úprava publikácie. Knihu plánujeme vydať na kvalitnom papieri, v pevnej väzbe spolu s kvalitnými a pútavými fotografiami. Veríme, že o očakávanú publikáciu bude záujem medzi odbornou a širokou verejnosťou na Slovensku a tiež v zahraničí.

Kedy bude kniha dokončená? Knihu plánujeme vydať v decembri 2021.

Ako použijeme vašu podporu? Vyzbierané finančné prostriedky využijeme na financovanie grafickej prípravy publikácie, tlač, propagáciu a distribúciu knihy.

Čo získate za podporu projektu? Pomoc nechceme zadarmo. Podľa výšky vašich príspevkov dostanete rôzne bonusy:

 • Knihu CHVÁLA ZBERATEĽSTVU: Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici,
 • jednorazové alebo celoročné rodinné vstupné do atraktívnych expozícii múzea,
 • reprodukcie kolorovaných návrhov slávobrán zhotovených pri príležitosti návštevy cisára Františka Štefana Lotrinského v Banskej Štiavnici v roku 1751, originálnych streleckých terčov, aj vedút mesta,
 • špeciálne individuálne zážitkové  návštevy  našich expozícií
 • 25-40 % zľavu z predajnej ceny knihy CHVÁLA ZBERATEĽSTVU: Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, 

Vopred veľmi pekne ďakujeme!

Na platforme STARLAB do 21-11-2021 do 11.15 hod. prebieha kampaň pre podporovateľov vzniku knihy, darcom ponúkame zaujímavé benefity a odmeny.

Viac informácií tu: https://www.startlab.sk/projekty/2420–chvala-zberatelstvu-klenoty-muzea–v-banskej-stiavnici/?fbclid=IwAR0xzDvIwPYb9ipGNZH7y80JTc9dSRjRQtMU410fRdrAX3LkIyaDhc90HMM#

organizátor: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

kontakt: Mgr. Adriana Matejková, PhD., archiv@muzeumbs.sk, 0918 804 476

Udalosť: https://www.facebook.com/events/1032672194221544

Slovenské banské múzeum, foto:archív SBM

Pozri tiež

Slovenská republika potrebuje užšiu spoluprácu s ázijskými krajinami

„Posledné desaťročia sa vyznačujú postupným presunom geopolitického a ekonomického ťažiska svetovej politiky do indicko–pacifického regiónu. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *