Komunitné cielené testovanie

Testovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickým okresným úradom plánuje najbližší víkend (16. – 17. januára 2021 od 8:00 do 18:00 hod.)  zorganizovať komunitné, resp. cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu. Pracujúci totiž vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu a  v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii preto majú vyššiu pravdepodobnosť byť šíriteľmi nákazy COVID-19. Samospráva vyzýva inštitúcie, podniky a obchodné prevádzky sídliace v okrese Banská Bystrica, aby nám nahlásili predbežný počet záujemcov o testovanie. Pripravujeme tiež online registračný systém na adrese: testovanie.banskabystrica.sk, vďaka ktorému by sme na odberných miestach predišli dlhým radom v tomto nepriaznivom počasí. Online registračný systém by mal byť dostupný už zajtra v dopoludňajších hodinách.

Informácie od zamestnávateľov o počte záujemcov o testovanie samospráve poslúžia na zistenie predbežného počtu testovaných. Online registračný systém umožní záujemcom nahlásiť sa na testovanie na presný čas a miesto. Týka sa to ľudí, ktorí majú trvalý pobyt alebo miesto výkonu práce v okrese Banská Bystrica, a zároveň disponujú potvrdením od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené, že nemôžu pracovať z domu. V prípade, že sa takáto osoba nemá ako zaregistrovať online, môže tak urobiť telefonicky prostredníctvom kontaktu 048/4330 777. Týmto spôsobom je možné sa zaregistrovať  od štvrtka do soboty v čase od 8:00 do 15:00 hod.

„Vyzývame zamestnávateľov, podniky a obchodné prevádzky sídliace v okrese Banská Bystrica a zamestnávateľov, ktorých zamestnanci fyzicky vykonávajú prácu v našom okrese, aby nám nahlásili, koľko ich zamestnancov má záujem pretestovať sa na ochorenie COVID-19. Zároveň ich žiadame, aby svojich zamestnancov motivovali k tomu, aby túto formu pretestovania využili, a prispeli tak k zlepšeniu epidemiologickej situácie v našom meste aj okrese“

vyzýva primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Odberné miesta

V Banskej Bystrici je vytvorených 13 mobilných odberných miest:

 1. Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica
 2. Základná škola Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica
 3. Základná škola, Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, 974 09 Banská Bystrica
 4. Základná škola, Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica
 5. Základná škola Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica
 6. Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 7. Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica
 8. Základná škola, Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica
 9. Základná škola, Spojová 14, 974 04 Banská Bystrica
 10. Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica
 11. Základná škola, Trieda SNP 20, 974 01 Banská Bystrica
 12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
 13. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. – ProCare, Tibora Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica

V prípade vysokého záujmu má mesto k dispozícii potrebný personál na možné rozšírenie počtu odberných tímov. Pripomíname, že zamestnanci príslušných inštitúcií, podnikov a obchodných prevádzok budú otestovaní na základe nahlásenia sa do online rezervačného systému a pred testovaním budú musieť predložiť potvrdenie od zamestnávateľa, ktorým preukážu, že v súčasnosti je nevyhnutné, aby vykonávali prácu fyzicky – na svojom pracovisku.

„Komunikovali sme aj so starostami okolitých obcí s tým, že sme pripravení poskytnúť testovanie aj pre ich obyvateľov, ktorí pracujú v našom meste alebo v podnikoch, firmách a prevádzkach v rámci okresu. Budeme pripravení operatívne reagovať, aby sme záujem o testovanie dokázali pokryť,“

dopĺňa Nosko.

Testovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Mestské materské školy a detské jasle fungujú až do odvolania len pre deti zákonných zástupcov,  z ktorých aspoň jeden pracuje v kritickej infraštruktúre, resp. pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Pre žiakov z tohto istého dôvodu zároveň fungujú  školské kluby a školské jedálne v základných školách.

Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Okresným úradom v Banskej Bystrici v priebehu dnešného dňa otestovalo na ochorenie COVID-19 cca 150  ľudí, z čoho len jeden prípad bol pozitívny. V tejto aktivite plánujeme pokračovať aj 15. januára 2021, kedy bude pretestovaných ďalších cca 200 ľudí. Týka sa to pedagogických aj nepedagogických zamestnancov našich materských škôl, ako aj vychovávateliek školských klubov, pracovníkov školských jedální a ďalších nepedagogických zamestnancov. Na  toto testovanie  mesto vytvorilo mobilné odberné miesto v priestoroch Základnej školy J. Bakossa.

Celoplošné testovanie avizované Vládou SR

Mesto Banská Bystrica spolu s odborníkmi preferuje komunitné, resp. cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce. Ak však Vláda SR bude trvať na tom, aby samosprávy opäť organizovali celoplošné testovanie aj v súčasnom nepriaznivom období, mesto Banská Bystrica to bude rešpektovať a je pripravené zorganizovať aj celoplošné testovanie počas určeného víkendu 23. – 24. januára 2021.

TS Mesto Banská Bystricva (Dominika Mojžišová), foto: ilustračné red.

Pozri tiež

Mesto Banská Bystrica od budúceho roka rozširuje poskytovanie sociálnych služieb

Z dôvodu neustále sa zvyšujúceho dopytu našich seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov o pobytové i ambulantné …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *