KORONAVÍRUS: Technická univerzita vo Zvolene je pripravená na každý scenár

Alarmujúco rastúce čísla počtu nových pacientov s ochorením na Covid-19 prinášajú stále viac obmedzení aj na slovenských univerzitách. Striktné opatrenia čakajú aj na viac ako stovku zahraničných študentov, ktorí na Technickú univerzitu vo Zvolene (TUZVO ) prichádzajú študovať. Univerzita sa pripravila aj na najhorší scenár vývoja ohľadom šírenia koronavírusu. 

Novým podmienkam sa musia prispôsobiť aj študenti a pedagógovia na vysokých školách. Otvorenie akademického roka na TUZVO prebehne online formou,  zvyšok roka bude prebiehať podľa situácie, ktorú na TUZVO monitoruje zriadený Krízový štáb.

 ,,Na TUZVO pracuje Krízový štáb, ktorý monitoruje situáciu so šírením nového koronavírusu a operatívne prijíma protiepidemiologické opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia študentov a zamestnancov, ktoré sú zverejňované prostredníctvom univerzitných komunikačných kanálov. V každom prípade sa dodržuje základné pravidlo R-O-R (nosiť rúško, dodržiavať odstup 2 metre a dezinfikovať ruky),“

približuje Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene.

V prípade nepriaznivého vývoja ohľadom šírenia koronavírusu je TUZVO pripravená plynulo prejsť do kombinovaného spôsobu výučby, teda časť výučby prezenčne a časť dištančne. V krajnom prípade sa univerzita vráti k dištančnému vzdelávaniu tak, ako tento spôsob využívala v druhej polovici ostatného letného semestra.

,,Výučbová časť zimného semestra akademického roku 2020/2021 sa začína 28.9.2020. Naším zámerom je, aby sa vzdelávanie uskutočňovalo prezenčnou metódou, najmä v prvom ročníku na I. stupni štúdia. Prezenčná forma je veľmi dôležitá hlavne pre prvákov, ktorí sa potrebujú adaptovať na vysokoškolské prostredie, dôležitý je ich kontakt s učiteľmi, musia sa naučiť novým metódam výučby a podobne,“

opisuje RNDr. Andrej Jankech, PhD., prorektor pre pedagogickú prácu TUZVO.

Technická univerzita vo Zvolene sa pripravila aj na najhorší scenár vývoja ohľadom šírenia koronavírusu – celá škola sa presunie do online priestoru. Ešte pred začiatkom výučby absolvovali učitelia viaceré školenia, ako  napríklad ako využívať aplikácie Microsoft Teams, o ktoré je už teraz veľký záujem. Podobne v prvých týždňoch bude TUZVO na tento spôsob vzdelávania pripravovať najmä študentov-nováčikov. Na online spôsob vzdelávania sa TUZVO zabezpečila v dostatočnom množstve  IT technikou (notebooky, kamery), ktoré budú rozdelené do učební alebo priamo vyučujúcim na katedry.

,,Čo ma milo prekvapilo, bol záujem študentov o online výučbu a cítil som z ich strany aj vďačnosť, že sa im takto intenzívne venujeme. Mal som pocit, že sa náhlym ukončením vyučovania a odsťahovaním z internátov cítili zaskočení a tak trošku opustení a neistí. Skúšky sme tiež realizovali online s využitím MS Forms. Ostatné mesiace nám ukázali, že hoci online výučbu vieme realizovať, jej príprava je časovo náročnejšia a aj keby sa mohlo zdať, že ju možno robiť v pohodlí domova, osobný kontakt medzi študentom a učiteľom nedokáže plnohodnotne nahradiť,“

opisuje prechod do online výučby doc. Ing. Branislav Olah, prorektor pre vonkajšie vzťahy na TUZVO.

Na TUZVO prichádzajú aj zahraniční študenti

Na TUZVO vo Zvolene by malo v novom akademickom 2020/2021 študovať viac ako stovka zahraničných študentov. Z tohto počtu sa jedná o 79 českých študentov, 19 je z Ukrajiny, ostatní sú z Rumunska, Nemecka, Maroka, Chorvátska a Holandska.

Všetci zahraniční študenti musia spĺňať usmernenia schválené Krízovým štábom TUZVO, ktoré vymedzujú podmienky najmä pre študentov prichádzajúcich z rizikových krajín alebo regiónov. U nich sa vyžadujú Covid testy a určitý počet dní strávených v izolačnom centre, ktorý máme zriadený na internátoch,“

hovorí rektor prof. Rudolf Kropil.

V týchto dňoch už na študentských domoch univerzity prebieha proces ubytovania, ktorý sa riadi presným harmonogramom. V každom internáte je zriadená izolačná miestnosť pre prípad, ak by sa u niektorého študenta vyskytli príznaky ochorenia. V tomto priestore bude môcť takýto študent počkať na príchod rodinných príslušníkov, prípadne na výsledky PCR testu.

zdroj a foto: Tatiana Slivková

 

Pozri tiež

Každý vek má svoje radosti, svoj humor a zvyky

Včera (rozumej 22. októbra toho roku – poznámka autora) mi doručila zhovorčivá poštová doručovateľka tučnejšiu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *