Krajskí poslanci odsúhlasili Koncepciu podpory športu

Poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) dnes (17.9.) schválili materiál, ktorý prispeje ku koncepčnej podpore športu a športovania. Ten stojí na troch pilieroch – školskom športe, športovaní detí a mládeže vo voľnom čase a výkonnostnom športe. Informovala o tom Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie BBSK.

Nevyhnutnou podmienkou pre zvýšenie športovania detí a mládeže je kvalitne vybudovaná sieť športovej infraštruktúry, ktorá bude nielen v dostupnej vzdialenosti, ale tiež dostatočne vybavená.

„Práve vzdialenosť medzi bydliskom a dostupným športoviskom má významný vplyv na športovú aktivitu detí a mládeže. Za efektívny prístup preto považujeme skvalitnenie športovej infraštruktúry na školách, ktoré sú rozmiestnené po celom kraji. Dôležité je, aby športoviská boli sprístupnené aj mimo vyučovacích hodín a deti tu mohli tráviť svoj voľný čas,“

povedal k schválenej koncepcii predseda BBSK Ján Lunter. Medzi konkrétne opatrenia kraja v oblasti školského športu bude patriť aj vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy o nových trendoch a prístupoch, tiež zaradenie atraktívnych pohybových aktivít do hodín telesnej výchovy. Tie by mali vzísť priamo z prieskumu medzi študentmi.

Lepšia informovanosť

Prijatá Koncepcia podpory športu tiež počíta s aktívnou propagáciou výhod aktívneho pohybu, konaných podujatí i otváracích hodín športovísk pri školách. BBSK tiež podľa nej poskytne podporu športovým klubom, ktoré pôsobia na jeho území a umožní im prezentovať a propagovať svoje aktivity v priestoroch stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Navrhované opatrenia by pritom mali byť financované z nového dotačného VZN na šport, o ktorom budú rozhodovať poslanci na ďalšom rokovaní, ale tiež priamym financovaním z rozpočtu kraja v prípade, že ide o subjekty, ktoré zriaďuje BBSK.

„Šport má preukázateľný potenciál posilniť fyzické a duševné zdravie detí a mládeže, ako aj ich sociálne správanie. Preto je snaha zvýšiť pohybové aktivity detí a mládeže hlavným cieľom kraja v oblasti podpory športu,“

uzavrel Ján Lunter.

zdroj: BBSK, Lenka Štepáneková, foto ilustr. red.

Pozri tiež

Každý vek má svoje radosti, svoj humor a zvyky

Včera (rozumej 22. októbra toho roku – poznámka autora) mi doručila zhovorčivá poštová doručovateľka tučnejšiu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *