Krytá plaváreň Štiavničky po letnej odstávke k dispozícii od pondelka 6. augusta

Dvojtýždňová zarážka, prečo práve v lete?

Každá krytá plaváreň potrebuje aspoň raz do roka dlhší časový priestor pre opravy a údržbu, ktoré sa nedajú vykonávať počas fungovania prevádzky. V Banskej Bystrici je to už niekoľko rokov práve počas letných prázdnin z dvoch hlavných dôvodov. Cez letné prázdniny doprajú plavecké kluby svojim trénerom a zverencom voľno pred začiatkom novej plaveckej sezóny a pre ostatných plávania-chtivých návštevníkov je počas priaznivého letného počasia k dispozícii plážové kúpalisko.

Čo všetko sa stihne okrem výmeny vody v bazénoch?

Činnosti, ktoré sme museli stihnúť za dva týždne odstávky vykonať možno rozdeliť do troch základných skupín. Sú to: činnosti súvisiace s kvalitou vody v bazénoch, komplexné čistenie exteriérov, interiérov a klimatizácie a nevyhnutné drobné opravy stavebné charakteru,“

vymenúva Ing. Argaláš, riaditeľ MBB a.s. a bližšie upresňuje.

Činnosti súvisiace s kvalitou vody v bazénoch

Banskobystrická plaváreň ponúka plavecký bazén, relaxačný bazén a detský bazén. Kým detský bazén sa kompletne čistí aj s výmenou vody každý týždeň, relaxačný minimálne 4-krát za rok, v plaveckom bazéne prebieha výmena vody a komplexné čistenie dna, stien bazéna a odtokových kanálov len raz ročne. Z časového hľadiska sa hneď po vypustení vody z bazéna, čo je spravidla do 10 hodín, realizuje čistenie odtokových kanálov, nevyhnutné opravy podvodných svietidiel, čistenie stien a dna bazénov kyselinou dusičnou. Na uvedené práce je vyhradených maximálne 1-2 dni, nakoľko potom dochádza k pomalému postupnému napúšťaniu aj ohrievaniu vody v bazénoch. S kvalitou vody súvisia aj nevyhnutné úpravy priľahlej bazénovej technológie nachádzajúcej sa v útrobách strojovne. Tento rok sa vykonala revízia a servis chlórovne a jej zariadení, vymenili sa opotrebované ÚV výbojky pre plavecký a relaxačný bazén. Bol zrealizovaný servis zariadenia na zmäkčovanie vody a vykonaná celková profylaktická prehliadka riadiaceho systému slúžiaceho pre riadenie a signalizovanie porúch bazénovej technológie.

Komplexné čistenie exteriérov, interiérov a klimatizácie

Aj keď čistenie a upratovanie plavárne prebieha na dennej báze a rozsiahlejšie upratovanie každý prvý pondelok v mesiaci počas sanitačných dní, raz ročne treba riadne „povymetať aj menej viditeľné kúty“. Čistenie počas odstávky je zamerané hlavne na zmytie oboch strán sklenených fasád (rámov aj sklenených výplní), umytie fasádneho obkladu a vyčistenie podhľadov. V interiéri sa raz ročne čistí strop a potrubie vzduchotechniky vo vstupnej hale, umývajú sa všetky kachličkové obklady vo vnútri plavárne a zmývajú sa sklá priestoru pre reštauráciu zo strany bazéna.

Rozsiahleho čistenia a dezinfekcie sa nevyhla ani vzduchotechnika, kde boli zároveň výmenné všetky filtre na jednotkách vzduchotechniky vrátane výmeny firónu.

Nevyhnutné drobné opravy stavebné charakteru.

V rámci drobných opráv stavebného charakteru sa vymenili všetky viditeľne popraskané dlažby a obklad a to v šatniach, sprchách aj pri bazéne. „Zafugovali“ sa škáry v dlažbe v priestoroch šatní a opravila sa poškodená mozaika v obľúbenej parnej saune.

Aká je výška výdavkov do nevyhnutných opráv a údržby za rok 2018?

Celkový rozsah výdavkov na nutné opravy a údržbu plavárne, mimo pravidelných prevádzkových výdavkov, dosahuje k dnešnému dňu od začiatku roka 2018 sumárnu čiastku 78.500 eur, z čoho práve počas letnej zarážky je hodnota spomínaných činností v sume 40.000 eur.

Zdroj a foto: MBB a.s.

Pozri tiež

Akadémia európskeho seniora 2019

Aj v meste pod Urpínom patrí mesiac úcty k starším skôr narodeným Banskobystričanom. Tento rok sa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *