„Advokát chudobných“ podporoval vzdelanosť v meste pod Urpínom

K bohatstvu mesta Banská Bystrica nepatrí len jeho história, prírodné krásy či architektonické skvosty, ale aj významné osobnosti, ktoré sa tu narodili, žili a pôsobili. Jednou z nich bol aj niekdajší starosta Banskej Bystrice, Radvančan Andrej Hanzlík. V rokoch 1923 až 1927 sa pričinil o výstavbu viacerých významných budov a rozmachoch mesta pod Urpínom. V týchto dňoch si pripomíname 85. výročie jeho úmrtia.

Andrej Hanzlík sa na čele mesta postaral aj o založenie mestskej základiny na podporu stredoškolských a vysokoškolských študentov. Samospráva na jeho počesť v roku 2009 obnovila fond pod názvom Štipendijný fond Andreja Hanzlíka. Od tohto obdobia podporilo mesto Banská Bystrica desiatky študentov finančnými prostriedkami vo výške viac ako 15 000 eur.

„V minulosti sme niekoľkokrát finančne podporili Banskobystričanku, ktorá v rámci štúdia Čínskeho jazyka a medzikultúrnej komunikácie na Univerzite Komenského v Bratislave  absolvovala študijný pobyt v zahraničí. Podarilo sa jej študovať na šanghajskej Jiao Tong University v Čínskej ľudovej republike,“

hovorí Ivana Michaliková zo Školského úradu.

Poslaním fondu je podporovať vzdelanosť v meste, mladých talentovaných študentov stredných a vysokých škôl, s dôrazom na osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiadosť o štipendium na školský rok (semester) 2016/2017 sa predkladá v lehote najskôr dva mesiace pred jeho začiatkom, najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka. (Viac: VZN mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka).

Andrej Hanzlík sa narodil 19. 10. 1850 v rodine radvanského remeselníka – hrebenára. Po štúdiu práva v Prešove sa stal advokátskym koncipientom vo Zvolene u Samuela Medveckého, staršieho brata Terézie Vansovej. Po niekoľkých rokoch prišiel do Banskej Bystrice, kde dlhé roky vykonával advokátsku prax. Zastupoval nielen Tatra banku, ale bol známy aj ako „advokát chudobných“. Býval v Lazovnej ulici, dome č. 8, kde vlastnil na tú dobu bohatú knižnicu, v ktorej sa v hojnej miere nachádzali aj diela slovenských autorov. V čase maďarizácie to nebolo také samozrejmé… V rokoch 1923 – 1927 bol zvolený za starostu mesta. Za jeho osobnej účasti bol slávnostne položený aj základný kameň pre Národný dom. Postaral sa o založenie základiny na podporu stredoškolských a vysokoškolských študentov, ktorú mesto pomenovalo Mestskou základinou Andreja Hanzlíka. Zomrel ako 80-ročný a pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici.  (BORGUĽOVÁ, J. In: Osobnosti mesta Banská Bystrica 1. Mesto Banská Bystrica: RADUANA, 2013.)

TS mesta Banská Bystrica, foto ilustračné (pr)

_DSC0814

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *