Alžbeta Coborová alebo aj silná žena minulosti

Silná žena minulosti – Alžbeta Coborová – ako námet študentskej praktickej aktivity v Stredoslovenskom múzeu

Juraj Thurzo je v našej histórií známy nielen ako uhorský gróf a palatín. Preslávil sa aj ako bojovník proti Turkom, keď sa zúčastnil na všetkých významných protitureckých bitkách. Bol však i úspešným diplomatom, podporovateľom Slovákov a protestantizmu. Po jeho boku stála po smrti jeho prvej manželky  od roku 1592 barónka Alžbeta Coborová. Príbeh tejto silnej a šikovnej ženy, milujúcej matky a manželky prinesie vo svojej prednáške do Thurzovho domu študentka Žilinskej univerzity v Žiline Barbora Gogolová.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja privíta v priestoroch Thurzovho domu 18.marca 2023 o 15:00 hodine študentku bakalárskeho štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline Barboru Gogolovú. V rámci študentskej praktickej aktivity sa verejnosti predstaví so svojou prednáškou „Alžbeta Coborová alebo aj silná žena minulosti“.

„Prednáška sa bude venovať významnej žene z rodu Thurzovcov, ako aj vyvráteniu faktu, že žena nemusela v minulosti byť len gazdiná a matka v domácnosti. Budeme hovoriť o Alžbete Coborovej, ktorá hrala významnú rolu po boku manžela Juraja. Hneď po vstupe do manželstva sa začala vzdelávať, čím nadobudla a využívala svoje skvelé manažérske schopnosti, ktorými pomáhala najprv Jurajovi a potom aj synovi Imrichovi. Počas manželstva sa nielen starala o ich 8 detí, ale vzdelávala sa, rozvíjala svoje myšlienky, až sa takmer vyrovnala Jurajovi. Počas života sa naučila po slovensky a stala sa dokonca na štyri roky aj oravskou župankou, čím sa zapísala do slovenskej ženskej histórie“,

prezrádza študentka Žilinskej univerzity Barbora Gogolová.

Okrem výchovy dcér a prípravy syna na cestu dediča sa Alžbeta Coborová venovala aj správe panstiev či financií. Bola skvelou hospodárkou v neprítomnosti svojho manžela. Po smrti svojho jediného syna a manžela s láskou vychovávala svoje vnúčatá a v listoch radila svojim dcéram okrem iného aj ako liečiť, či ako byť dobrými manželkami a ako vychovávať deti.

„Myšlienku realizácie praktickej študentskej aktivity v priestoroch i programe Stredoslovenského múzea sme radi privítali. Pre naše múzeum je jednou z dlhodobých priorít pomáhať pri vzdelávaní a poskytnúť možnosť odbornej praxe všetkým študentom, ktorí o to prejavia záujem. Aktuálne je to študentka Žilinskej univerzity, sl. Gogolová so svojou zaujímavou prednáškou. Prirodzene, spolupracujeme aj s ďalšími univerzitami, katedrami a ich fakultami, najviac s miestnou Univerzitou Mateja Bela“,

hovorí Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea.

„Tému som si vybrala nakoľko ma veľmi zaujíma história Thurzovcov ako rodiny. Povedala som si však, že spracujem jednu z najvýznamnejších žien spomedzi tých, ktoré sa dotkli slovenskej histórie a to Alžbetu Coborovú. Jej príbeh a prístup k veciam, čo sa týka vlády jej manžela a taktiež potom aj jej syna je pre mňa ohromujúci a veľmi významný. Preto chcem, aby sa verejnosť dozvedela nie len o slávnych Thurzovcoch, ako bol napríklad Juraj, ale aj pozdvihnúť významnosť jeho ženy Alžbety“,

dopĺňa študentka Barbora Gogolová.

Stredoslovenské múzeum, Dana Kurtíková

Pozri tiež

Medzinárodné krňačkové preteky –  5. ročník o Veľkú cenu Jasnej

Dňa 24. februára 2024 sa uskutoční už 5. ročník o Veľkú cenu Jasnej v medzinárodných …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *