Do architektonickej súťaže v Detve sa prihlásila slovenská špička

Banskobystrický samosprávny kraj s Podpolianskym osvetovým strediskom vyhlásil začiatkom februára urbanisticko-architektonickú súťaž na projekt novostavby Centra tradičnej kultúry v Detve. Do prvej etapy sa prihlásilo celkom pätnásť architektonických ateliérov a tímov z celého Slovenska. Na základe portfólií a vstupných podkladov vybrala odborná porota päť účastníkov, ktorí postupujú do druhého kola.

Prvá etapa urbanisticko-architektonickej súťaže pre novostavbu Centra tradičnej kultúry v Detve – pobočku Podpolianskeho osvetového strediska, už pozná päticu najlepších architektonických kolektívov, ktoré postúpili do druhého kola.

„Ide o Hubinsky atelier, architekti Šercel Švec, 2021, ALEXY & ALEXY a Totalstudio“,

informoval sekretár súťaže Martin Daniš, riaditeľ Odboru verejného obstarávania a investícií Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Z pätnástich prihlásených architektonických ateliérov a tímov hodnotila odborná porota štrnásť, ktoré splnili podmienky zadania. V zmysle súťažných podmienok mohla porota vybrať troch až piatich účastníkov, ktorí postúpili do druhého kola.

„Rozhodovanie poroty nebolo vôbec jednoduché, dvanásť z pätnástich ateliérov bolo minimálne nominovaných na prestížne ceny za architektúru, a to väčšina na ocenenie CE ZA AR. Prihlásila sa naozaj slovenská špička, z čoho máme obrovskú radosť,“

povedal Jaroslav Černák, riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska.

„Kritériá, na základe ktorých porota predložené portfóliá posudzovala, sa týkali predovšetkým kvality a relevancie realizovaných architektonických diel účastníka súťaže. Zaujímavejšie sa javili portfóliá, ktoré vo väzbe k predmetu súťaže, prezentovali kvalitné verejné budovy a funkčné verejné priestory, ideálne vzájomne prepojené. V prípade lepšie ohodnotených portfólií bola tiež zrejmá aj dlhodobejšia konzistentná kvalita prezentovanej tvorby,“

uviedol v zápise predseda poroty, banskobystrický architekt Martin Paulíny.

Celkom nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske, workshopové a výstavné priestory s tanečnou sálou s javiskom, dielňami a ubytovacími kapacitami s príslušenstvom, pričom by mal svojim architektonickým riešením citlivo vyplniť priestor medzi existujúcou zástavbou, rešpektovať historicky utváraný typ zástavby a zohľadňovať špecifické znaky ľudového staviteľstva regiónu.

„Centrum tradičnej kultúry by mala byť stavba atraktívna, reprezentujúca svoju dobu ale zároveň ekologická, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a využitím obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou areálu by mali byť aj opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmeny klímy – vsakovanie zrážkových vôd na mieste, čo najvyšší podiel zelene či možnosť tienenia exteriérových pobytových priestorov a ochrana interiérov pred prehrievaním v letnom období,“

konkretizovala zámer Hana Kasová, členka poroty a vedúca Oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Minulý týždeň sa uskutočnila v rámci prvého workshopu obhliadka lokality s vybratými architektonickými kolektívmi, za účasti členov poroty a vyhlasovateľa. Detailne bolo predstavené zadanie a aktivity Podpolianskeho osvetového strediska a princípy ľudového staviteľstva v Podpoľaní v priebehu minulých storočí.

„Následne, po približne mesiaci, poskytne druhý workshop priestor na spätnú väzbu poroty na rozpracované návrhy. Finálne hodnotiace zasadnutie poroty sa uskutoční koncom júna,“ doplnil Juraj Havlík, odborný referent pre revitalizáciu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

V pláne je aj verejná výstava finálnych návrhov, pravdepodobne po letných prázdninách.

„Je to skvelý signál, že do našej súťaže sa prihlásili takýto špičkoví architekti. Verím, že finálny návrh splní naše očakávania a bude skutočne dôstojným priestorom pre Centrum tradičnej kultúry, aby mohlo aj naďalej slúžiť verejnosti a rozširovať svoje aktivity,“

uzavrel Roman Malatinec, podpredseda BBSK pre kultúru.

BBSK, Lenka Štepáneková, foto: ilustračné

Pozri tiež

Medzinárodné krňačkové preteky –  5. ročník o Veľkú cenu Jasnej

Dňa 24. februára 2024 sa uskutoční už 5. ročník o Veľkú cenu Jasnej v medzinárodných …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *