Architektúra sa prezentuje v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

Cyklus prednášok ARCHITEKTÚRA v Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) vznikol v roku 2020 z podnetu nedostatočného uchopenia „fenoménu architektúra“ v spoločnosti ako aj vyplývajúc zo štatútu knižničnej inštitúcie.

Koordinátorom prednáškového cyklu o architektúre v knižnici je Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD., odborný pracovník oddelenia výskumu a bibliografie ŠVK, ktorý vzdelávací cyklus navrhol, aj ho organizačne pripravuje.

Čo stálo pri zrode myšlienky venovať sa aj tejto téme v knižnici nám povedal:

„Architektúra pri dynamickom a nekontrolovateľnom zahltení mysle človeka posledných dekád sa stáva akousi samozrejmosťou, pričom sa pozerá skôr na objem ako na jej kvalitu a jedinečnosť. Architektúra je často krát polarizovaná a často krát sa stáva živnou pôdou pri presadzovaní rôznorodých spoločenských zámerov, ktoré nie vždy pravdivo odzrkadľujú potenciál kreativity a tvorivosti architektov. Je sprostredkovateľom, nie výsledkom a konsenzom zámeru. Architektúra starších období  je samostatnou témou, ktorej kvalita a jedinečnosť je overená časom. Jej prítomnosť, respektíve zapojenie do dynamického toku súčasnej spoločnosti je zrkadlom jej úrovne. Veľmi zreteľné je vnímanie kultúrnosti pri historickej, prípadne architektúre skorších období. Glorifikovanie tvorcov a významných osobností architektúry je nerozlučne späté s prostredím a spoločenským vývojom jednotlivých lokalít.

Tieto všetky aspekty a témy sa snažíme predstaviť v cykle prednášok ARCHITEKTÚRA aby sme poodhalili tajomstvo a nevypovedané súvislosti jednotlivých tvorcov, historických období, špecifických lokalít, aktuálnych stavebných výziev ako aj vývoji a jedinečnosti technológii a legislatívnej ochrany a podpory kvalitnej architektúry“.

Pozvánka na najbližšiu prednášku 31.10.2023

Najbližšia, 29. prednáška uvedeného cyklu  je venovaná významnému pamiatkarovi, tvorcovi, ktorý zanechal výraznú stopu aj v historickom centre Banskej Bystrice architektovi Karolovi Chudomelkovi.

V novembri (8.11.2023) sa poslucháči môžu tešiť na ďalšiu  zaujímavú tému: Fenomén drevostavieb – moderné  lepené drevené kompozity a ich realizácie.

Soňa Šóky

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *