Banská Bystrica: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v nových priestoroch

V septembri 2015 bola na Fončorde (Jilemnického ul. 48, objekt SENIUM – Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb) otvorená pobočka Verejnej knižnice Mikuláša, ktorá sa tam presťahovala zo zrušenej pobočky na Okružnej ul.

Koncom roka sa do týchto priestorov presťahovalo aj riaditeľstvo knižnice, útvar ekomonicko-technických činností, útvar knižnično-informačných služieb a úsek fondov.

knižnica, Milan Videršpan knižnica, Milan Videršpan

V centre mesta naďalej nájdete:

Oddelenie beletrie, odbornej, regionálnej literatúry a bibliografie, F. Švantnera 18

Oddelenie pre deti a mládež, Lazovná 26

Ďalšie pobočky knižnice sú na sídlisku v starej časti mesta – ul. 29. augusta 23 a na sídlisku Sásová v budove MŠ Karpatská 3.

Posledné sídlo riaditeľstva knižnice a odborných úsekov bolo na Lazovnej ul. v prenajatej budove Štátnej vedeckej knižnice. Verejná knižnica Mikuláša Kováča tak po deviatich rokoch opäť zmenila svoje sídlo, pričom od roku 1975 sa sťahovala 21. krát.

Knižnica mala v roku 2015 7024 registrovaných čitateľov, vlani ju navštívilo 51 495 návštevníkov, zrealizovala 196 685 výpožičiek z knižničného fondu. Pre verejnosť, školy, seniorov a i. pripravila 490 rôznych spoločenských, umeleckých, vzdelávacích a komunitných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 10 488 návštevníkov.

Do fondu knižnice za uplynulý rok pribudlo 2672 nových knižničných jednotiek z rôznych oblastí (beletria, odborná a náučná literatúra, slovníky, literatúra pre deti a mládež a i.).

Nové priestory ponúkajú aj nové možnosti a rozšírenie ponuky kultúrnych ale najmä komunitných aktivít pre seniorov a rôzne znevýhodnené skupiny.

Soňa Šóky, Foto: Milan Videršpan

Pozri tiež

September v knižnici

September je v knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici veľmi rušný. Mnohé podujatia sú so známymi …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *