BBSK zaviedol prepojený knižnično-informačný systém

Chodíte do knižnice v Rimavskej Sobote a chcete si požičať knižku, ktorú aktuálne v knižnici nemajú? Možno ju majú v knižnici v Banskej Bystrici. Stačí si knižku online objednať a bude doručená do miestnej knižnice. Banskobystrický samosprávny kraj zaviedol prepojený knižnično-informačný systém do všetkých krajských knižníc, vďaka ktorému si môžu ľudia objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji.

Slovensko žije aktuálnym Týždňom slovenských knižníc. Banskobystrický samosprávny kraj aj pri tejto príležitosti spustil pre krajské knižnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nový knižnično-informačný systém „DAWINCI“.

Systém Dawinci čitateľom prináša lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh, prístup ku knihám v knižniciach v rôznych okresoch a tiež uľahčí prácu knihovníkom.

Systém je regionálne prepojený medzi všetkými knižnicami, teda napríklad ak knižku čitatelia nenájdu v knižnici v Rimavskej Sobote, ale bude dostupná v knižnici v Banskej Bystrici, môžu požiadať knižnicu, aby im knihu doručila do Rimavskej Soboty.

Knižničný systém Úrad BBSK zavádza vo všetkých šiestich regionálnych knižniciach vo Zvolene, Lučenci, Banskej Bystrici, Kremnici, Veľkom Krtíši a Rimavskej Sobote.

 „Systém zohľadňuje požiadavky 21. storočia a čitatelia si budú môcť prehliadať knižničný fond, aj realizovať objednávky aj cez mobil či tablet. V roku 2019 chceme pokračovať v elektronickom prepájaní knižníc s múzejnými knižnicami a tak poskytnúť návštevníkom kvalitné služby a určitým spôsobom sa otvoriť verejnosti. Ešte roku 2019 plánujeme uvedený systém zaviesť aj do troch múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK,“

povedal vedúci oddelenia kultúry na Úrade BBSK Peter Černek.

„Čítanie a čítanie s porozumením, rovnako ako kritické myslenie, sú v dnešnej rýchlej dobe, kedy nie je jednoduché odhaliť relevantné zdroje a zdroje, ktoré si nezakladajú na faktoch, veľmi podstatnými  schopnosťami,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Úrad BBSK prostredníctvom oddelenia kultúry investoval do nového knižnično-informačného systému sumu 67 120 eur.

Celkovo na nákup kníh v roku 2019 vyčlenil 42 000 eur.

Rovnako BBSK pre tento rok vyčlenil finančné prostriedky na lepšie ohodnotenie zamestnancov knižníc nad rámec zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 15 % z tarifných platov na lepšie ohodnotenie zamestnancov kultúrnych inštitúcií, kam knihovníci patria.

Knižnice hostia spisovateľov aj organizujú burzu kníh

Aktuálne do konca týždňa prebieha vo všetkých knižniciach v Banskobystrickom kraji, rovnako ako v ostatných krajoch, Týždeň slovenských knižníc. Pre čitateľov je pripravený zaujímavý program, noví čitatelia sa môžu zapísať zadarmo, alebo im budú odpustené pokuty za oneskorené vrátenie kníh.

Krajská  knižnica  Ľudovíta  Štúra  vo  Zvolene  každému novo zapísanému čitateľovi venuje darček  z knižničnej semienkarne. Navyše,  na  niektorých  miestach vo Zvolene,  najmä v kaviarňach  a staniciach  budú  počas  týždňa  pôsobiť  náhodné knižničné  hliadky,  ktoré odmenia  darčekom  každého,  koho  pristihnú čítať.  V stredu 6.3. Krajská  knižnica  Ľudovíta  Štúra  vo  Zvolene  organizuje od 17.00 do 20.00  hod. predaj, kúpu a výmenu kníh na Burze kníh. Vo štvrtok bude prebiehať verejná  prezentácia  úspešných  regionálnych  autoriek  Eriky Jarkovskej a Alice Rynke.

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši pripravila pre žiakov materskej školy program Vitajte v knižnici!, počas ktorého sa žiaci dozvedia, čo je kniha, ako vzniká, oboznámia s pojmami knižnica, kníhkupectvo či čitateľský preukaz.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica pripravila napríklad Arteterapiu v spolupráci s občianskym združením či zážitkové podujatia pre deti materských škôl. V „rodinnom“ duchu spojili na piatok 8.marca  predstavenie knihy autorky fantasy Silvie Zeumerovej spolu s pečením palaciniek od kolegyne z knižnice.

Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota v spolupráci s centrom voľného času spojilo týždeň knižníc s jarnými prázdninami a pre deti v tábore pripravili Tajomnú výpravu do sveta kníh.

Novohradská knižnica, Lučenec chce svojim čitateľom predstaviť aj prácu knihovníkov. Pre deti pripravila deň otvorených dverí na tému Hráme sa na knihovníka, spoločné hlasné čítanie rozprávky, kreslenie aj vymaľovanie obrázkov z rozprávky.

Knižnica Jána Kollára, Kremnici pripravila Pestré prázdniny v knižnici, kde každý deň deti môžu počúvať

audiorozprávky na želanie či spoznať zážitkové čítanie alebo takzvaného „Detektíva v knižnici“, kedy pomáhajú čitateľom zvýšiť čítanosť kníh a zlepšiť vyhľadávania titulov v knižničnom fonde.

TS BBSK, Marcela Glevická, foto: knižnica MK

Pozri tiež

Originálna Noc s Andersenom vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča

22. marca sa vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča konalo podujatie pre deti Noc s Andersenom Noc …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *