Bohdana Škultétyová- Nenápadná dáma pracujúca v tieni manžela.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja aj tento mesiac prináša pre svojich priaznivcov a milovníkov histórie obľúbené cyklické podujatie Stretnutia s minulosťou. Podujatie venované osobnostiam slovenských dejín sa tentokrát pozrie vďaka historičke Alici Kurhajcovej z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na život nenápadnej ale zato významnej dámy Bohdany Škultétyovej. Priestor Matejovho domu bude tak opäť patriť zaujímavej osobnosti slovenských dejín.

Neviditeľná, no zato aktívna žena a pomocníčka svojho manžela, aj takto by sme mohli označiť ženu všestranného slovenského intelektuála Jozefa Škultétyho. Bohdana Škultétyová nikdy nemala ambície angažovať sa vo verejnom priestore, neprekračovala prah domácnosti a istotu rodinného kozubu. S jej menom sa najčastejšie spájajú prekladateľské aktivity v oblasti ruskej realistickej prózy na konci 19. a začiatku 20. storočia. Menej sa vie o jej redaktorskej činnosti, a takmer vôbec nič o jej charaktere, o role matky a manželky, o jej záľubách, rodinných vzťahoch, spoločenských kontaktoch či väzbách na národoveckú komunitu.

„Škultétyovci prežili celý život v Martine. Bohdana Škultétyová sa postupne zhostila úlohy gazdinej, starala sa o domácnosť, dcéry, záhradu či manželovu knižnicu. Popritom sa venovala umeleckému prekladu, pomáhala mu s administratívnymi úkonmi v redakcii a pri vedeckej práci. Nezabúdala popritom všetkom ani na svoju širšiu rodinu a známych“, konštatuje Alica Kurhajcová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Neúnavná práca Jozefa Škultétyho zvlášť pred rokom 1919 – či už v redakcii Národných novín a Slovenských pohľadov, pri písaní vlastných jazykovedných, historických a literárno-historických prác a polemík alebo pri vydávaní, korigovaní a recenzovaní prác iných –  ho pohltila natoľko, že často zabúdal na súkromný život.

„Manželský život Škultétyovcov nebol jednoduchý ani ideálny. Najmä za uhorských čias bolo ich manželstvo vystavené nejednej skúške – dlžobám, väzneniam či materiálnemu nedostatku. Zvlášť počas vojny sa ukázalo, že každú túto prekážku dokázali ustáť.  Manžel jej najčastejšie písaval o svojich pocitoch z väzenského prostredia, o tom, aké čítanie mu má zaslať, a tiež čo všetko má vybaviť a koho každého v jeho mene osloviť, aby mohli Slovenské pohľady bez omeškania vyjsť“, dopĺňa Alica Kurhajcová.

O živote relatívne málo známej Bohdany Škultétyovej, ktorá sa pri prekladoch do Slovenských pohľadov skrývala zväčša za iniciálami a pseudonymami, sa širšia verejnosť dozvedala najskôr z medzivojnovej dennej tlače. Pri skladaní mozaiky jej života preto nemožno vynechať kapitolu o jej manželovi a dcérach – bez nich by nebolo možné uchopiť jej osobnosť v celosti. Práve  preto sa jej bude venovať tohto mesačné podujatie.

„Že išlo o vzácny prípad manželstva, sa zhodli nejedni. Týchto dvoch ľudí spájala vytrvalá práca pre slovenské národné záujmy.  Jeden bez druhého by nebol tým, čím sú a čím ich vidíme dnes. Obaja sú v sebaobetavosti sa za slovenskú vec úplne rovnakí a môžu a budú slúžiť budúcim generáciám za vzor čistej, egoizmom nezatienenej oddanosti k vyšším cieľom. Veľmi ma teší, že vďaka spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici môžeme návštevníkom múzea prinášať napríklad aj informácie o slovenských osobnostiach, ktoré sú v spojitosti s našou všeobecne známou  históriou niekedy naozaj nenápadné ale pritom tiež určite dôležité“, konštatuje Marcel Pecník riaditeľ Stredoslovenského múzea.

V máji sa spolu s profesorom Petrom Mičkom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici pozrieme na osobnosť Petra Zaťka. Vo svojej prednáške Hospodárske elity v turbulencii doby, nám priblíži život tohto národohospodára a politika v Matejovom dome, 18.05.2022 o 17.00 hod.

SSM, Dana Kurtíková

 

Pozri tiež

Medzinárodné krňačkové preteky –  5. ročník o Veľkú cenu Jasnej

Dňa 24. februára 2024 sa uskutoční už 5. ročník o Veľkú cenu Jasnej v medzinárodných …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *