Foto: Fončorďácke ryžové komunitné hody

Fončorďácke komunitné hody sú každoročne obľúbenou tradíciou a zvykom na banskobystrickom sídlisku Fončorda. Každý rok iná téma, v ktorej je zostavený celý program spája generácie a inkluzívne tiež ľudí zo zdravých i zdravotne znevýhodnených komunít. Tento rok sa uskutočnili v piatok 24. novembra v priestoroch Komunitného centra Fončorda v Banskej Bystrici.
Komunitné podujatie patrí už medzi tradičné a obľúbené. Sused stretne suseda, rodiny sa zastavia v rýchlom teple dní, čas majú na seba rodičia, starí rodičia a ich potomkova, nadväzujú sa nové priateľstvá v komunite. Všetci spolu si pripomínajú pri spoločných prípravách i zasadnutím za spoločné stoly zmysel osobného stretávania, blízkosti, načúvania, dialógu a vzájomnej pomoci.
Tento rok sme bola téma hodov  ryža. Pozná ju a používa doma každý, je cenovo dostupná, dá sa s ňou „pracovať“ na mnoho spôsobov príprav i kreatívne s ňou tvoriť a využiť ju aj mimo kuchyne.
Počas hodov pracovali tri tímy dobrovoľníkov pod vedením zručných lídrov a pripravovali ryžové ochutnávky na slano a na sladko, v tvorivej dielni sa z ryžovej múky vyrábali vianočné ozdoby, nechýbala skvelá prezentácia o ryži, jej mieste v jedálničku aj nás Slovákov o jej pôvode, druhoch. Vizuálnym spestrením bola výstavka rôznych druhov ryží, ktoré aj v našich obchodoch nájdete, burza rodinných ryžových receptov a výstavka obrazu z ryže od detí z MŠ.
Už 9 rokov sa medzigeneračne v Komunitnom centre stretávajú aktívni občania, otvárajú sa  mnohé témy, nadväzujú  priateľstvá, podporujú sa  a pomáhajú  si navzájom mnohé komunity, pestujú sa medziľudské vzťahy, svojpomocne riešia problémy, integruje sa a učí byť citliví k rôznym zdravotným znevýhodneniam. Potvrdením toho, že to celé zmysel má, že ľudia takéto podujatia chcú, potrebujú ale sú ochotní sa na nich aj spolupodieľať a do ich organizácie, sú takmer tri desiatky dobrovoľníkov zapojených do mesačnej prípravy komunitných hodov. Je to talent, energia, ochota ľudí, ktorí myšlienku hodov povýšili z bežného stretnutia na atmosféru zdieľanej radosti, spoznávania príbehov životov tých, ktorých stretávame v uliciach nášho sídliska a s ktorými nielen v komunitnom centre ale aj inde, môžeme sebe a iným pomáhať vytvárať lepšiu kvalitu života.
Aj tento rok po 11. ročníku Fončorďáckych komunitných hodov ostáva zbierka pekných farebných fotospomienok, ku ktorým sa časom môžete vrátiť. Sú o vás, vašich rodinách, priateľoch, vzťahoch na sídlisku. Sú o čase, ktorý venujeme iným. Sú o DOBROvoľníctve a dobre, o ktoré sa podelíme medzi sebou. To je pre nás definícia komunity.
A nezabúdajme – každý z nás je symbolickým ryžovým zrnkom, ktoré môže nasýtiť iných svojou láskavosťou, pohostiť priazňou a ľudskosťou, ktorú môže aj takto prejaviť človek človeku…
………………………………………………………..

Ďakujeme všetkým ochotným a obetavým dobrovoľníkom, partnerom v spolupráci: s KOMPAS-centrum rozvoja, oz Celiastred, oz SPOSA BB, Nadácia Eriky Karovej , MŠ Družby BB, ZŠ Narnia, ADRA dobrocentrum BB, oz Creativas made, oz AkSen RC BB, Guľomeťáci- klub petang BBOS, o.z.  Ďakujeme Mestu Banská Bystrica a o.z. Zelená Fončorda za finančnú podporu z VMČ Fončorda.

Text: Silvia Žabková, Foto: S. Žabková, E. Karová, A. Gregorová, Z. Červenáková

Pozri tiež

Pozvánka: Fončorďácke komunitné hody

V meste pod Urpínom, v mestskej časti Fončorda sa uskutoční tradičné obľúbené  sídliskové  podujatia  –  Fončorďácke …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *