Foto: MDD na škole ZŠ SNP 20 v Banskej Bystrici

Z rozprávky do rozprávky
Pri príležitosti MDD sa v ŠKD 31. mája 2022 konalo rozprávkovo – zábavné popoludnie plné hier pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“.
Deti absolvovali šesť rozprávkových stanovíšť, kde plnili rôzne úlohy pod vedením pani vychovávateliek.
Na prvom stanovišti triafali tenisovou loptičkou do „Dračej diery“.
Ďalej cesta viedla k úlohe s názvom „Slalom začarovaným lesom“, kde lietali deti na metle po pripravenej slalomovej dráhe.
Na treťom stanovišti v altánku čakali na deti „Omaľovánky hrdinov z rozprávok“, ktoré si spoločne vyfarbili.
Na štvrtom stanovišti deti absolvovali „Popoluškine triedenie farebných vrchnáčikov“.
Na piatom stanovišti hádali rôzne zábavné hádanky.
Na poslednom stanovišti si mohli maľovať obľúbenú rozprávku kriedami na asfalt.
Po absolvovaní stanovíšť boli všetky deti odmenené sladkou odmenou.
Počasie nám prialo a podujatie sa deťom veľmi páčilo. Tak ahoj opäť o rok v krajine rozprávok!
ŠKD,  Ivica Fandlová

Pozri tiež

Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku je ukončený, vyjadriť sa k nemu môže široká verejnosť

Cieľom participatívneho procesu bolo počas posledného polroka zvyšovať povedomie o histórii parku, informovať o limitoch z hľadiska …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *