Hľadá sa „Žena roka 2022“ v okrese Banská Bystrica

Poslaním ankety Žena roka je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočné ženy okresu Banská Bystrica, ktoré vytvárajú niečo zaujímavé a hodnotné, či už materiálne alebo nehmotné. Ukázať, že ženy rôzneho veku a rôznych povolaní alebo záujmov v našom okrese niečo dokázali, oceniť ich a dať tak aj iným ženám príklad, motiváciu, inšpiráciu.

Vyhlasovateľom a organizátorom ankety je Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Banská Bystrica (ďalej Živena MO BB).

Ocenenie pre rok 2022 sa bude udeľovať v troch kategóriách, ktorými chceme vyzdvihnúť tri rôzne oblasti, v ktorých ženy rôzneho veku v okrese Banská Bystrica vytvorili hodnotné dielo, zrealizovali zaujímavú aktivitu, alebo súbor aktivít.

Kategórie:
– Žena v kultúre (neprofesionálna),
– Mladá športovkyňa vo veku 15 – 25 rokov,
– Žena pracujúca s deťmi so znevýhodnením (neprofesionálna)

Za dielo sa v tejto ankete považuje aktivita alebo súbor aktivít, realizovanie projektu, vytvorenie hmotného alebo nehmotného výstupu.

Žena v kultúre (neprofesionálna)
V tejto kategórii bude ocenená obyvateľka okresu Banská Bystrica, ktorá svojimi aktivitami prispieva k rozvoju kultúry na území okresu, pričom tieto aktivity nie sú jej zamestnaním.

Môže ísť o organizátorku, alebo tvorkyňu v oblasti kultúry a umenia. Môže byť nominovaná za konkrétnu aktivitu, dielo, alebo za súbor aktivít alebo diel (napr. organizovanie kultúrnych podujatí, vedenie spevokolu, divadelného, folklórneho súboru, umelecká tvorba).

Mladá športovkyňa vo veku 15 – 25 rokov
V tejto kategórii bude ocenená mladá športovkyňa vo veku od 15 do 25 rokov (ktorá vek 15 rokov dosiahne do plánovaného termínu ocenenia 1.12.2022 a vek 25 rokov dosiahne v roku 2022), obyvateľka okresu Banská Bystrica, ktorá dosiahla konkrétny športový úspech, alebo výborné športové výsledky.

Žena pracujúca s deťmi zo znevýhodnením (neprofesionálna)
V tejto kategórii bude ocenená obyvateľka okresu Banská Bystrica, ktorá pracuje s deťmi zo znevýhodnením na území okresu, pričom tieto aktivity nie sú jej zamestnaním. Môže byť nominovaná za konkrétnu aktivitu, alebo za súbor aktivít, dlhodobú prácu a podobne.

V ankete môže byť nominovaná každá obyvateľka okresu Banská Bystrica s trvalým alebo prechodným bydliskom. Navrhovateľ/ka môže navrhnúť najviac dve osoby v jednej kategórii do tejto ankety v príslušnom roku.

Formulár na prihlasovanie nominovaných do ankety: https:/forms/

Nominácie na ocenenie Žena roka trvá od 11.9.2022 od 00:00 hod. do 14.10.2022 do 23:59 hod.

Hodnotenie nominácií prebehne paralelne dvoma spôsobmi: verejným hlasovaním a hodnotením komisiou. Komisiu vytvorí vyhlasovateľ ankety nominovaním z členiek a členov Živena MO Banská Bystrica a ďalších osobností. Výsledky ankety budú vytvorené spočítaním hlasov poroty a verejného hlasovania.

Ocenenia sa budú vyhlásené v decembri 2022.

ts Živena, spolok slovenských žien, MO Živena BB, foto: pixabay

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *