Jediný na Slovensku! Výsledky reštaurovania Madonny A. R. Mengsa

Súčasťou prvej stálej expozície Mestského múzea v Banskej Bystrici otvorenej v roku 1909 v Matejovom dome venovanej pamiatkam cirkevného umenia bola aj kolekcia 11 obrazov so sakrálnou tematikou, ktorá sa dostala do múzea na odporúčanie Ministerského radcu a riaditeľa Národného múzea krásnych umení (Szépművészeti Múzeum) v Budapešti. Autor expozície aj prvého sprievodcu z roku 1909, inšpektor múzeí a knižníc v Uhorsku a neskorší kustód a napokon riaditeľ Národného múzea v Budapešti Kornél Divald určil jeden z týchto obrazov ako kópiu Raffaelovej Madonna della Sedia od Antona Raffaela Mengsa.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pripravila obľúbené cyklické podujatie Čo sa skrýva v depozitári? tentokrát s kunsthistorikom Jurajom Žemberom a reštaurátorom Miroslavom Slúkom. Tí odkryjú zaujímavé poznatky z reštaurovania vzácneho obrazu Raffaelovej Madonny od Raffaela Mengsa, 21.11.2023 o 17:00 hod. v Matejovom dome. Anton Raffael Mengs bol spoluzakladateľ klasicizmu, najvýznamnejší nemecký maliar 18. storočia a najvýznamnejší klasicistický maliar v strednej Európe, ktorý sa narodil v roku 1728 v Ústí nad Labem.

„Aj napriek tomu, že Kornel Divald určil správne autora obrazu Antona Raffaela Mengsa, pri zapísaní do prírastkovej knihy múzea z roku 1938 aj neskoršej katalogizácii bol zaevidovaný nesprávne. Signatúra pod rámom a následné reštaurovanie potvrdili, že ide o dielo zakladateľa klasicizmu A. R. Mengsa – veľmi kvalitnú kópiu obrazu Raffaela Santi: Madonna della Seggiola“,

ozrejmuje Juraj Žembera, kunsthistorik Stredoslovenského múzea.

Obraz za podpory Fondu na podporu umenia sa dočkal reštaurovania v roku 2022 Mgr. art. Miroslavom Slúkom a rám reštauroval tento rok Mgr. art. Miloš Packo zo Stredoslovenského múzea. Na Slovensku sú tri grafiky v Slovenskej národnej galérii a jedna grafika v Galérii mesta Bratislava podľa predlôh A. R. Mengsa (tri portréty a jedna krajina),  ale obraz – olejomaľba na plátne okrem A. R. Mengsa: Madona s Ježiškom a Jánom Krstiteľom je zrejme jediný na Slovensku – v slovenských zbierkotvorných inštitúciách.

„Vďaka reštaurovaniu obrazu sa podarilo identifikovať aj voskovú heraldickú pečať vzadu na ráme: erb jágerského arcibiskupa (predtým spišského biskupa a benátskeho patriarchu) Jána Krstiteľa Ladislava Pyrkera, ktorá spolu so štítkom z predchádzajúceho múzea čiastočne osvetľujú zastávky a rozvíjajú dobrodružstvo na ceste obrazu do Stredoslovenského múzea“,

dopĺňa Juraj Žembera.

„Tento významný a slávny klasicistický maliar bol aj  priateľom, u nás ešte slávnejšieho benátskeho spisovateľa, cestovateľa, libertína a milovníka žien Giacomo Casanovu aj „otca dejín umenia“ Johanna Joachima Winckelmanna. Mengs sa stal riaditeľom Španielskej kráľovskej akadémie v Madride, kde v roku 1770 vyučoval ďalšieho velikána Francisca Goyu. Pre naše múzeum je česť mať vo svojom zbierkovom fonde jeho originálny obraz a sprístupniť ho takto verejnosti,“

podotkol riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

zdroj a foto: Dana Kurtíkova,  Stredoslovenské múzeum

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *