P

Knižnica vyhlasuje súťaž o najlepšie detské a študentské literárne diela

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, vyhlasuje 7. ročník autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež Banskobystrické pierko.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila 7. ročník autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl, žiakov literárno-dramatických odborov základných umeleckých škôl a študentov stredných škôl z okresov Banská Bystrica a Brezno pod názvom Banskobystrické pierko 2024.

Hlavným cieľom knižnice je nájsť a podporovať literárne nadané deti, motivovať ich k čítaniu a písaniu vlastnej literárnej tvorby.
Základné informácie o súťaži:
● súťaž prebieha od 4. marca do 5. mája 2024
● žiak/študent si môže vybrať jednu literárnu kategóriu – poéziu alebo prózu
● maximálny rozsah práce sú 3 normostrany, formát A 4
● minimálny rozsah práce nie je stanovený
● na výber je 1 z 3 tém (vrátane témy podľa vlastného výberu)

Témy 7. ročníka Banskobystrického pierka:
1. Ekotéma v literatúre
Pomoc našej planéte, záchrana ohrozených živočíchov, téma čistej vody, triedenia odpadu,
projekt pre ekologickejší svet.
2. Literárne postavy teleportom do súčasnosti
Máte radi Červenú Čiapočku, Ježibabu, Tri prasiatka, Pipi Dlhú Pančuchu či Harryho Pottera?
Použite svoju fantáziu a doprajte nám originálny príbeh! Výber literárnych postáv, miesta dejiska a spôsob spracovania je na vás a vašom spisovateľskom umení.
3. Voľná téma
Vymyslený, skutočný alebo príbeh inšpirovaný skutočnosťou? Rozhodnutie prenecháme tvorcom.

Ako postupovať po napísaní autorského príspevku?

1. Pošlite nám svoju tvorbu poštou v 2 exemplároch na adresu:
Katarína Lehotská Mikuláková
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Jilemnického 48
974 04 Banská Bystrica
najneskôr do 5. mája 2024.

2. Oba exempláre označte názvom súťaže Banskobystrické pierko 2024, menom žiaka/študenta, školou, triedou a uveďte aj meno a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo) pedagóga alebo rodiča.
3. Príspevok do súťaže môže zaslať rodič alebo pedagóg, rovnako ho môžete v zalepenej a označenej obálke doniesť do ktorejkoľvek z 5 pobočiek knižnice.

Vyhodnotenie súťaže
● Trojčlenná odborná porota vyhodnotí všetky práce a určí víťazov.
● Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v júni 2024. O presnom termíne, mieste a programe vás budeme včas informovať.
● Víťazi budú odmenení hodnotnými cenami od Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, partnerov a sponzorov podujatia.
● Všetci víťazi dostanú na slávnostné podujatie pozvánku e-mailom.

Marketingová manažérka knižnice a koordinátorka súťaže Mgr. Katarína Lehotská Mikuláková uzatvára:

„Dúfame, že i vďaka tejto súťaži vzbudíme záujem o knihy, literatúru a krásu písaného slova. Chcela by som vyzvať všetky deti a mládež, ktoré rady píšu, aby sa do súťaže zapojili. Nemôžete nič stratiť, len vyhrať.”

Katarína Lehotská Mikuláková, Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Pozri tiež

Originálna Noc s Andersenom vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča

22. marca sa vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča konalo podujatie pre deti Noc s Andersenom Noc …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *