Kulty doby bronzovej

Poznávanie náboženských predstáv stredoeurópskych populácií doby bronzovej, ktoré nám nezachovali písomné pramene je na hranici možností archeologických metód a pracovných postupov.

Je však zrejmé, že už v dobe bronzovej mali ľudia predstavy o nadprirodzených silách. Od neznámych síl sa cítili byť závislí, pretože sa ich snažili ovplyvniť darom či spôsobom komunikácie, ktorý bol bežný aj medzi ľuďmi. A práve „O kultoch doby bronzovej“ sa dozviete viac 15.novembra o 17.00 hod. v Matejovom dome na prednáške archeologičky Marty Ďuricovej.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pokračuje v odkrývaní tajností a zaujímavých predmetov zo svojho depozitára. V Matejovom dome sa tak vrátime spolu s prednášajúcou archeologičkou múzea Martou Ďuricovou do doby bronzovej.

„Doba bronzová bola obdobím početných obradov a ceremónií, ktoré vypovedajú o existencii rozvinutých náboženských predstáv. Tie vykazujú známky prírodného náboženstva a totemistických predstáv spojených napr. s kultom plodnosti, ktoré prežívajú z predchádzajúceho obdobia. V priebehu trvania doby bronzovej sa známe kulty ďalej vyvíjajú, menia a čoraz väčšiu dôležitosť nadobúda viera v posmrtný život a existenciu nesmrteľnej duše“,

hovorí Marta Ďuricová, archeologička Stredoslovenského múzea.

S kultom je často spájaná skupina pamiatok pokladaná za obetné dary alebo rituálne uložené sakrálne predmety. Jedná sa o skupiny artefaktov, výnimočne i o ojedinelé predmety z medi, bronzu, zlata, jantáru  alebo keramiky, ktoré boli zámerne uložené do zeme alebo do vody a tým vylúčené z ďalšieho používania.

„V archeologickom materiáli môžu mať kultové predmety v niektorých konkrétnych prípadoch aj náboženskú symboliku. Ide o pomerne širokú škálu predmetov, ktoré slúžili pri uskutočňovaní obradov a ceremónií s cieľom privolať pomoc, zabezpečiť úžitok a prosperitu, prípadne odvrátiť zlo, nebezpečenstvo a podobne“,

dopĺňa Marta Ďuricová.

V zbierkovom fonde Stredoslovenského múzea sú zastúpené niektoré typy týchto predmetov. O aké predmety ide a ktoré známe resp. predpokladané kulty zastupujú, Vám povieme na podujatí Čo sa skrýva v depozitári? už 15. novembra o 17.00 hod. v Matejovom dome. S obľúbeným podujatím budeme pokračovať aj v novom roku. 17. januára o 17.00 hod. si prostredníctvom prednášky botaničky Jaroslavy Bobákovej zaspomíname na prvú dámu – kurátorku prírodných vied Stredoslovenského múzea Ruženu Bohúňovú.

SSM, Dana Kurtíková, foto ssm

Pozri tiež

Stredoveké fresky na Gemeri ožívajú vďaka študentom umenia

Kostoly so značkou Európske dedičstvo sa stávajú miestom inšpirácie mladej generácie umelcov. V rámci projektu združenia …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *