Lesníci uviedli do života doplnené vydanie publikácie z roku 1929

Lesný majetok mesta pod Urpínom sa rozprestiera na území Slovenského rudohoria, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a časti Starohorských vrchov. Takmer tri desaťročia na výmere 7 363 ha lesných pozemkov hospodária Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o. Už pred 95 rokmi napísal historik a archivár Július Barták dielo o histórii osídlenia, baníctva i spracovania kovov a stave lesov v oblasti perly Pohronia. Jeho publikácia s názvom Z minulosti štátneho lesného hospodárstva v okolí Banskej Bystrice a Starých Hôr, vychádza v týchto dňoch v aktualizovanom vydaní, v náklade 600 kusov.

Od prvého vydania publikácie, z pera banskobystrického rodáka Júliusa Bartáka, uplynulo približne  storočie. Dodnes sa z pôvodných výtlačkov zachovalo len niekoľko kusov. Nakoľko dielo považujú lesníci za hodnotné, rozhodli o jeho opätovnom vydaní. Kvôli historickému významu knihy sú v nej zachované pôvodné texty z roku 1929 tak, ako ich napísal autor, bez zmien, s vtedy platnou gramatikou.

„Dielo je výnimočné precíznosťou, s akou boli na tú dobu spracované údaje a informácie. Rovnako sa v ňom nachádzajú myšlienky, ktoré sú nadčasové a aktuálne i dnes. Práca na doplnenom vydaní knihy bola náročná hlavne pre editora Petra Gogolu. Popasovať sa musel s pôvodnými textami a dať ich do formátu, ktorý si vyžadujú súčasné požiadavky na tlač,“

hovorí Blažej Možucha, riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.

Publikácia je doplnená o stať zameranú na osobnosť Júliusa Bartáka, ktorú spracoval lesník a publicista Július Burkovský. Barták svojím úsilím položil základy lesníckeho archívnictva, aj novej profesie, ktorou je lesnícky historik. Jeho dielo Z minulosti štátneho lesného hospodárstva v okolí Banskej Bystrice a Starých hôr bolo prvé, ktoré sa zaoberalo dejinami lesného hospodárstva na našom území.

V roku 1917 sa Július Barták zamestnal v učtárni vtedajšieho Uhorského kráľovského lesného riaditeľstva v Banskej Bystrici. O rok neskôr, po štátnom prevrate, ho poverili spravovaním archívu a knižnice banskobystrického Riaditeľstva štátnych lesov a majetkov. Tak sa dostal k zdroju jedinečných informácií týkajúcich sa lesníckej i mestskej histórie, ktoré potom využíval pri publikovaní v dobovej tlači. Z jeho prác treba vyzdvihnúť najmä publikáciu, ktorej obnovené vydanie uvádzame do života. Práve vďaka nej sa dostal do povedomia historikov. Aj niektoré jeho ďalšie knihy však možno považovať za významné,“

poznamenal o banskobystrickom autorovi Július Burkovský.

V reedícii zároveň pribudli dve kapitoly zamerané na súčasnosť v štátnych a neštátnych lesoch. Ich autormi sú lesníci Michal Riša a Jozef Jankov. V aktualizovanom 224 stranovom vydaní nájde čitateľ viac fotografií. V pôvodnej knihe sú dobové zábery Banskej Bystrice a okolitých lesov. Tvorcovia novej publikácie sa rozhodli nájsť miesta, odkiaľ boli pôvodné snímky vyhotovené a pre porovnanie zaradili do doplneného vydania aj aktuálne fotografie.

 Keď som sa dozvedela, že kniha bude po rokoch opäť vydaná, dojalo ma to. Povedala som si, či je možné, že v dnešnej dobe poznatky a interpretácie problematiky z oblasti lesného hospodárstva, od môjho deda, niekomu ešte niečo povedia. Je to úžasné pre celú našu rodinu a obzvlášť pre mňa. Môj dedo by bol nesmierne šťastný, že jeho práca nevyšla nazmar a je aktuálna aj po takmer sto rokoch,“

zhodnotila reedíciu knihy Dagmar Kudoláni Srnenská, vnučka Júliusa Bartáka.

Knihu do života uviedli dnes v priestoroch historickej radnice Dagmar Kudoláni Srnenská a primátor Ján Nosko. Za zvukov fanfár ju pokrstili pramenitou vodou z banskobystrických mestských lesov a tisovou vetvičkou.

Mesto Banská Bystrica je obkolesené majestátnymi lesmi, ktoré v sebe nesú tajomstvo histórie a predošlých čias. Mnohé z nich sú zaznamenané v pokrstenej knihe. Verím, že jej aktualizované vydanie bude prínosom nielen pre záujemcov o históriu a lesné hospodárstvo, ale aj pre širokú verejnosť. Som presvedčený, že z nej budú môcť čerpať nové a nepoznané informácie, ktoré využijú, najmä lesníci, v praxi. Za dobre odvedenou prácou v mestských lesoch stoja väčšinou široké vedomosti i poznatky lesných pracovníkov a ich predvídavosť. Za príkladnú starostlivosť o naše lesy im patrí uznanie aj poďakovanie,“

dodal primátor Ján Nosko.

Publikácia bola vydaná v spolupráci Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o., s Lesmi Slovenskej republiky, š. p. a Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene. Záujemcovia si budú môcť knihu zakúpiť v centrále mestských lesov v Dolnom Harmanci.

 

 zdroj a foto: Mesto Banská Bystrica, (Miroslav Strelec)

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *