MAXIMILIÁNOV BANSKÝ PORIADOK

Virtuálnou výstavou s názvom „Maximiliánov banský poriadok“ si pripomíname 450. výročie jeho prijatia.

Predstavoval hlavný právny predpis, ktorý prostredníctvom 46 článkov  reguloval banské podnikanie, ale i život baníkov a hutníkov počas obdobia takmer 300 rokov. Obmedzil dovtedajšie privilégiá a práva banských miest a zároveň priniesol účinnejšiu kontrolu a reguláciu banskej činnosti. Vytvoril tak podmienky pre rozvoj štátneho podnikania v baníctve a jeho presadenie je možné spájať aj s konjunktúrou nášho baníctva v 18. storočí.

Virtuálny výstavný projekt prostredníctvom 15. kapitol komplexne predstavuje nielen samotný „Maximiliánov banský poriadok“, ktorý bol prijatý v roku 1571, chronológiu vývoja banského práva, ale aj širšie spoločenské kontexty, v ktorých sa banské právo formovalo.

Virtuálna výstava bude uvedená a sprístupnená v stálej expozícii Slovenského banského múzea v Kammerhofe „Baníctvo na Slovensku“. Projekt svojou informačnou hodnotou prehĺbi expozičnú časť, ktorá verejnosti prezentuje organizačné pravidlá banskej činnosti.

Uvedenie výstavy bude súčasťou programu, ktorý pripravilo Slovenské banské múzeum v rámci tradičných Salamandrových dní 2021. Výstavu uvedie autor Mgr. Peter Konečný, PhD.

Výstavu pripravil Slovenský banský archív v spolupráci so Slovenským banským múzeom a Berg Schola n. o.

  • Banská Štiavnica, Kammerhof, Kammerhofská 2, expozícia „Baníctvo na Slovensku“
  • 10. september 2021, 14.00 hod.

Autor projektu: Mgr. Peter Konečný, PhD., vedúci Slovenského banského archívu

SMB, Iveta Chovanová

Pozri tiež

Plavecký BANSKÁ BYSTRICA CUP sa v roku 2024 neuskutoční

Banskobystrický pohár, jeden z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku býval zaradený do kalendárov svetovej ako aj …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *