Samotnému otvoreniu Mestskej veže predchádzala rozsiahla a intenzívna rekonštrukcia, ktorej proces trval viac ako 5 rokov. Na jej jednotlivých podlažiach sa nachádzajú stále expozície Horehronského múzea, ako napríklad čitáreň s interaktívnym panelom, ktorý je nositeľom zaujímavých faktov o veži. Druhé poschodie je venované histórii gen. M. R. Štefánikovi. Tretie je miestom majestátnych zvonov s celkovou hmotnosťou  viac ako 1900 kg. Na najvyššom podlaží sa nachádza zvonárov byt, ktorý má návštevníkom priblížiť neľahký život zvonára a jeho rodiny, ktorý obetovali službe mestu.

Výsledky rekonštrukcie sa osvedčili natoľko, že Mestská veža získala v prestížnej súťaži Fénix – Kultúrna pamiatka roka, mimoriadne ocenenie za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky, za príkladnú obnovu a jej sprístupnenie verejnosti.

,,Expozíciu od jej otvorenia navštívilo neuveriteľných 6 255 návštevníkov, na základe čoho môžeme usúdiť, že Mestská veža vyvolala u turistov, ako aj u miestnych obyvateľov, obrovský záujem objaviť to, čo sa za jej múrmi ukrýva, a tým podporiť cestovný ruch nie len v meste, ale v celom regióne. Ešte viac sa tešíme z toho, že obyvateľom mesta učarovali samotné priestory tzv. čitárne až natoľko, že sa opakovane prinavracajú, aby si mohli v jej útulných priestoroch vychutnať šálku svojej obľúbenej kávy“,

uviedol primátor mesta Brezno a súčasne predseda predstavenstva OOCR REGIÓN HOREHRONIE, JUDr. Tomáš Abel, PhD.

V samotnej Mestskej veži totižto sídli aj Infocentrum vo Zvonici s ponukou kaviarenských služieb, ktoré vynikajú ponukou originálnej Breznianskej kávičky z lokálnej pražiarne  The Coffee Club.  Práve spomínané infocentrum sa zapojilo do prebiehajúcej celoslovenskej kampani #KávičkaNaMalíčka, realizátorom ktorej je OZ Malíček. Zámerom kampane je oboznámiť širokú verejnosť o stále narastajúcej problematike predčasniatok, a to zapojením lokálnych kaviarní a podnikov, v ktorých sa nachádza malá papierová schránka slúžiaca na prejav spolupatričnosti, pomoci, lásky a empatie, vo forme finančného príspevku. Celý výťažok bude, v rámci verejnej zbierky, venovaný na nákup dýchacích prístrojov do nemocníc, ktoré sú pre tieto deti miestom ich štartu do života a k nádychu im dopomáhajú prístroje, ako aj kofeín, ktorý predstavuje dávku až 25 káv.

Téme predčasniatok bola venovaná aj Talkshow, na ktorú prijali pozvanie hostia z lekárskej oblasti, ktorí sa s danou problematikou stretávajú dennodenne a vďaka ktorým bola téma predčasniatok a ich neľahkého štartu do života objasnená i laickej verejnosti.

A čo by to bolo za narodeninovú oslavu bez torty? Tradičný cukrárenský výrobok to síce nebol, ale za to skutočný kvetinársky skvost! Torta mala podobu kytice, v ktorej boli pripnuté degustačné vzorky Breznianskej kávičky, predstavujúce formu poďakovania pre každého gratulanta, ktoré si návštevníci mohli odniesť so sebou. Symbolické zapálenie prskavky pripadlo primátorovi mesta Brezno, JUDr. Tomášovi Abelovi, PhD. O dotvorenie už tak príjemnej atmosféry sa postarala speváčka Paulína Vlčková. Účastníci mali tú možnosť zúčastniť sa špeciálnej komentovanej prehliadky Mestskej veže, vedenú riaditeľkou Horehronského múzea, Ivicou Krištofovou. Pre detských gratulantov boli pripravené tvorivé dielne, obľúbené maľovanie na tvár, aktivity s DHZ Brezno, ako aj s maskotmi.

,,V tento deň sme oslavovali hneď tri výnimočné skutočnosti – prvý rok úspešne fungujúcej Mestskej veže, Medzinárodný deň kávy, ako aj život predčasniatok, ktoré sa radia z ľudského ponímania medzi tie najmenšie a najzraniteľnejšie stvorenia. Je mi cťou, že sme sa mohli zapojiť do tejto životu zachraňujúcej kampane a aspoň malou mierou prispieť na dobrú vec“,

dodáva výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková.

V neposlednom rade sa chceme touto cestou poďakovať sponzorom, ktorí svoje produkty či služby poskytli bezodplatne. Medzi nich patrí samotné mesto Brezno, Lesy mesta Brezno, DHZ Brezno, Jomar Agentúra, Breznianska cukráreň, KERO Sound & Light.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

REGIÓN HOREHRONIE – oblastná organizácia cestovného ruchu2