OSLAVY 5.VÝROČIA ZALOŽENIA CENTRA HISPÁNSKEJ KULTÚRY V. OLERÍNYHO

Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho oslavuje tento rok 5. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti si pre Vás pripravilo slávnostné podujatie venované španielskemu jazyku a hispánskej kultúre, ktoré sa uskutoční v stredu 12. 6. 2024 o 16.00 h v Spoločenskej sále našej knižnice (1.poschodie).
Podujatia sa zúčastní veľa vzácnych hostí a čaká na Vás bohatý kultúrno-vzdelávací program. Okrem prednášky venovanej veľkej osobnosti hispanistiky, Vladimírovi Olerínymu, (ktorú si pre Vás pripravia vysokoškolské pedagogičky z Univerzity Komenského v Bratislave) na Vás čakajú aj zaujímavé tanečné a hudobné vystúpenia (medzi nimi napr. skvelá tanečná skupina Missy Fellaz).
Určite sa máte na čo tešiť a my sa už tešíme na Vás!
🇪🇸 CELEBRACIÓN DEL 5º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CENTRO DE CULTURA HISPÁNICA DE V. OLERÍNY
Nuestro Centro de cultura hispánica de Vladimír Oleríny celebra este año el 5º aniversario de su funcionamiento. En esta ocasión, ha preparado para Ustedes un evento solemne dedicado a la lengua española y a la cultura hispánica, que tendrá lugar el miércoles 12 de junio de 2024, a las 16.00 horas, en el Salón Social de nuestra biblioteca (1er piso).
El evento contará con la presencia de numerosos invitados importantes y les espera un programa cultural y educativo muy rico. Además de la conferencia dedicada a la gran personalidad de los estudios hispánicos, Vladimír Oleríny, (preparada para Ustedes por las profesoras universitarias de la Universidad Comenius de Bratislava), les esperan unos espectáculos interesantes de baile y música (entre ellos, por ejemplo, el grupo de baile excelente Missy Fellaz).
Sin duda, hay mucho que esperar y nosotros los esperamos a Ustedes con ilusión!
SVK

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *