PEŠO DO MÚZEA/ PEŠO PO ŠTIAVNICI

V dňoch 7. – 8. 4 2022 sa v Slovenskom banskom múzeu uskutoční celoslovenské pracovné stretnutie AMBASÁDOROV Európskeho klimatického paktu.

Súčasťou pracovného programu ambasádov a hostí, ktorý je zameraný na posilňovanie udržateľných foriem dopravy (peší pohyb a cyklodoprava) z hľadiska ich dopadu na znižovanie uhlíkovej, budú v PIATOK  8.4.2022 uvedené dve podujatia pre verejnosť. Hosťom podujatí bude aj Vladimír  Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 1.  PEŠO DO MÚZEA/ PEŠO PO ŠTIAVNICI

Mapovacia prechádzka STARÝ ZÁMOK  – BANSKÉ MÚZEUM V PRIRODE

Pozývame verejnosť  na nezvyčajnú „mapovaciu“ prechádzku zo Starého zámku do Banského múzea v prírode (skanzenu). Čo bude jej cieľom? Slovenské banské múzeum chce zmotivovať svojich hostí/ťky, aby išli do najnavštevovanejšej expozície múzea – Banského múzea v prírode PEŠO.

Pochopiteľne nepôjdeme po hlavnej ceste, na ktorej absentuje chodník pre peších, ale budeme objavovať a mapovať skratku – spojnicu po ulici STARONOVÁ. Trasa začína pri Piarskej bráne, povedľa historických cintorínov pokračuje k areálu bývalej šachte ALŽBETA pomedzi enklávu baníckeho osídlenia. Odtiaľ vedie až ku skanzenu príjemná cesta, na ktorej prevláda zeleň a neopozerané pohľady na juhovýchodný okraj Banskej Štiavnice.

 • Čo budeme mapovať?

Aké atraktivity trasa ponúka? Ako trasu vyznačiť v prostredí/teréne tak, aby  vizuálne nezaťažovala historické prostredie? Aké má trasa úskalia, riziká pre návštevníkov a návštevníčky? Ako systémovo navigovať a motivovať návštevníkov/čky, aby pri objavovaní a spoznávaní kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice uprednostňovali peší pohyb?

 • Aký bude výsledok prechádzky?

Získame viac informácii a rozmanitejšie pohľady pre realizáciu navrhovanej trasy. Hodnotenie trasy bude podkladom pre návrh participatívneho riešenia navrhovanej trasy.

 • Aký bude BONUS „mapovacej“ prechádzky pre jej účastníkov a účastníčky?

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA povrchovej expozície banského skanzenu.

Sme presvedčení, že projekty motivujúce k pešiemu pohybu prispejú k zníženiu negatívnych dopadov motorovej dopravy v prostredí lokality UNESCO.

Slovenské banské múzeum na realizáciu projektu PEŠO DO SKANZENU získalo podporu OOCR Región Banská Štiavnica.

Podujatie sa uskutoční v súvislosti s celoslovenským pracovným stretnutím ambasádorov Európskeho klimatického paktu v Banskej Štiavnici (7.- 8. 4.2022). Slovenské banské múzeum je tiež členom tejto platformy. Hosťom/účastníkom podujatia bude aj Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 1. PEŠO DO MÚZEA/ PEŠO PO ŠTIAVNICI

Diskusia o udržateľnej mobilite v lokalite UNESCO

Banská Štiavnica, Kammerhof, ENVIROUČEBŇA, piatok 8.4.2022, 14.15 – 15.45 hod

https://www.facebook.com/events/965951634086651

Aké budú témy diskusie?

Aké sú možnosti múzea v spolupráci so samosprávou (Slovenské banské múzeum navštívi cca 120.000 návštevníkov ročne, lokalita UNESCO, expozície situované v atraktívnych ikonických národných kultúrnych pamiatkach) v podpore udržateľnej (pešej) mobility v lokalite, ktorá je konfrontovaná s dôsledkami masového turizmu (problematika preplneného centra mesta v letnej turistickej sezóne s ročnou návštevnosťou cca 400.000 návštevníkov, dopady na domácich obyvateľov, nadmerný hluk, smog, problém s parkovaním a pod.).

Diskutovať budeme nielen o význame podpory pešieho pohybu v turisticky atraktívnych lokalitách, ale aj o možnostiach logistických riešení dopravných problémov súvisiacich s dopadmi masovej turistiky v Banskej Štiavnici, o efektivite inovatívnych riešení mobility vo vzťahu k znižovaniu uhlíkovej stopy, o potrebe diverzifikácie návštevnosti atraktívnych cieľov v lokalite UNESCO aj z aspektu kumulujúcich sa dopravných problémov.

Diskutujúci:

 • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Martin Macharík, poslanec mestskej samosprávy, člen stavebnej komisie, aktivista, podnikateľ
 • Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, odborník na udržateľnú mobilitu
 • Jakub Melicherčík, hlavný architekt Mesta Banská Štiavnica
 • Patrik Pavlovský, Ústav verejnej politiky Univerzity Komenského Bratislava
 • Europe Direct Centrá Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Silvia Herianová, projektová koordinátorka Galérie Jozefa Kollára (SBM)
 • Iveta Chovanová, centrum komunikácie, marketingu a zelených inovácií SBM

Diskusiu bude moderovať Zora Paulíniová, konzultantka pre verejné priestory a participatívne plánovanie.

Podujatie sa uskutoční v súvislosti s celoslovenským pracovným stretnutím ambasádorov Európskeho klimatického paktu v Banskej Štiavnici (7.- 8. 4.2022). Slovenské banské múzeum je tiež členom platformy.

Európsky klimatický pakt je celoeurópska iniciatíva Európskej komisie, ktorá vznikla v decembri 2020 a oslovuje jednotlivcov, komunity a organizácie s ponukou účasti na budovaní zelenšej Európy. Pakt má za cieľ zapojiť občanov a komunity do boja za našu klímu a životné prostredie, informovať, inšpirovať a podporovať spoluprácu medzi ľuďmi a organizáciami – od orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni až po podniky, zväzy, organizácie občianskej spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie, výskumno-inovačné organizácie, skupiny spotrebiteľov, ako aj jednotlivcov. Nosnými témam Paktu sú udržateľná mobilita, energia a spotreba. Zapojenie do Európskeho klimatického paktu je možné na individuálnej úrovni prostredníctvom prísľubu na platfome count us in. Jedným z prísľubov, ktorý môžu občania zložiť je aj prísľub walk and cycle more.

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Petra Páchniková

Pozri tiež

Seniori sa dozvedia viac o živote architekta svetového mena

V októbri príroda naberá na svojej kráse plnosťou rozmanitých farieb. Je ako dôchodkový vek, jeseň života, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *