Peter Lipa VEČERNÝ HOSŤ Milan Rúfus David Rotter …alebo originálna pocta Milanovi Rúfusovi…

Milan Rúfus (1928 – 2009) bol slovenský básnik, prekladateľ a esejista. Vydal viac ako dvadsať básnických zbierok, ktoré tiež vyšli v mnohých cudzích jazykoch.

Vo svojej  poézii hľadá zmysel a podstatu ľudského života, odhaľuje lásku, pravdu, krásu aj bolesť súčasného človeka. Je to poézia vysokých morálnych hodnôt, písaná krásnym, bohatým a iskrivým jazykom. Venoval sa tiež tvorbe pre deti. Za svoje dielo bol často oceňovaný doma aj v zahraničí, niekoľkokrát bol navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru. Právom je považovaný za jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov.

16. novembra 2020 sa objavil na trhu pozoruhodný projekt pod názvom „Večerný hosť“, ktorý zhudobnením šestnástich básní vzdáva hold osobnosti Milana Rúfusa. Stojí za ním český hudobný skladateľ David Rotter, ktorý sa viac ako dvadsaťpäť rokov venuje komponovaniu hudby, predovšetkým pre filmy a divadelné predstavenia, ktorých bolo už cez sto. Zhudobnil napr. verše moravského básnika Jana Skácela (Amulet, 2014) a rovnako silno ho oslovila i poézia Milana Rúfusa.

Ako sám hovorí:

„K poezii Milana Rúfusa mne přivedla spolupráce s Bolkem Polívkou na divadelní hře Klíště. Tématem hry je setkaní dvou starších herců, kteří mezi řádky hry uvažují o životě a smrti. A smrt k životu patří stejně nerozlučně jako zima k jaru. Milan Rúfus pohlíží ve svých básních na různé stránky lidství bez patosu a smutku, zato s nadhledem, radostí a někdy i laskavým humorem. Věřím, že toto naše česko-slovenské dílo, dokáže posluchače přivést k zamýšlení nad tématy, která otvírá“.

Hlasom básnika na CD platni je Peter Lipa. Uchopenie básnického textu, bolo preňho niečím novým, slová a obsah ho oslovili, rezonovali s jeho vnútornými pocitmi. Rotterove melódie a postupy vníma ako obohacujúce stretnutia s iným hudobným zameraním a svetom.

Na margo spolupráce uviedol:

„Zabudol som na to, že poézia vlastne nie je mojím koníčkom, ale tie slová a vety zoradené do krásnych a múdrych rýmov hovoria o pocitoch, ktorým rozumiem a obdivujem spôsob ako ich básnik vyjadril. V Davidovi som objavil skúseného kolegu muzikanta a autora mnohých diel, ktoré som predtým nepoznal. Jeho hudobný svet má vlastné cesty. Tie melódie a postupy sú pre mňa nové. A ja mám objavovanie v hudbe rád.“

Ako špeciálny hosť sa na platni Večerný hosť predstavil i Ondřej Ruml v skladbe Človek, ktorá je ďalším dôkazom plodnej spolupráce na sympatickom výsledku.

Hudba a básnické slovo sú naozaj silným prostriedkom k zamysleniu sa, a tak ako starozákonná Kniha žalmov predstavuje pre kresťanské a židovské náboženstvo nevysychajúci zdroj inšpirácie, tak i realita 21. storočia ponúka duchovnou optikou niekoľko impulzov. Azda len málokto spočíta množstvo rozmanitých zhudobnených podôb žalmov alebo textov života vo viere či básní, ktoré ponúka súčasná artificiálna a nonartificiálna hudba. Takmer päťdesiatpäť minútová nahrávka Večerný hosť je postavená na výbere básní Milana Rúfusa, ktoré poctivo vedú dialóg so životom a smrťou, témami, ktoré sú v dnešnej spoločnosti spojené častokrát s bolesťou, strachom, obavami či neistotou aktuálne prepojené i s časom vírovej pandémie. Katarzia pokoja, vyrovnanosti, otvorenosti láskavého humoru a nádeje vychádzajúca z autentického prežívania života vo viere a úprimne neskrytého pohľadu básnika na seba inšpirovala skladateľa a multiinštrumentalistu Davida Rottera, ktorý ju s tímom zrelých muzikantov odel do melodicky nevšedného pestrého hudobného celku s fúziou jazzu, bluesu, popu, folku, šansónu i poetických plôch čerpajúcich z filmovej či scénickej hudby. Vo výsledku treba povedať to, že hudba s básňami koreluje bez pátosu na partnerskej úrovni a posúva ich tak do novej dimenzie, ktorú je možné originálne uchopiť každým vypočutím nahrávky. Umenie hlboko a dostatočne sa vyjadriť na malej ploche za technicky bravúrneho inštrumentálneho výkonu je cesta a výzva, ktorú počin výnimočne zvládol.

Pokiaľ sú Rúfusove básne zdrojom autentickej osobnej hĺbky a pravdivosti, kde nájde čitateľ, v tomto prípade i poslucháč mnoho inšpirácie, tak aj pre samotného Petra Lipu sťa básnikovho hlasu je participácia na platni Večerný hosť napriek novej polohe miestom pre hudobné a mimo hudobné rozhovory, ako aj porozumenie pocitom, ktoré prinášajú poslucháčom reflektované posolstvo. Ako píše režisér Dodo Gombár v bohatom tridsaťšesť stranovom booklete s kresbami výtvarníka Mareka Ormandíka:

„Album Večerný hosť navodzuje emóciu, ktorá neprejde okolo, ale v človeku zostáva a rezonuje. Spojenie Rúfus, Rotter a Lipa je napínavé a zároveň príťažlivé. Výsledkom je nevšedný poslucháčsky zážitok, nesúci v sebe čosi, čo sa dotýka podstaty ľudského bytia, zároveň je to zážitok plný radosti z výnimočného „kumštu“. V týchto neistých časoch smeruje toto dielo naše myšlienky do hĺbok, v ktorých nachádzame možnosť stíšenia sa a krehkosť skutočných hodnôt.“

Projekt Davida Rottera a Petra Lipu pod názvom Večerný hosť ponúka okrem sympatickej pocty básnikovi Milanovi Rúfusovi i vlastný umelecký pohľad na otázky týkajúce sa ľudského bytia. Striedaním obrazov minulosti a prítomnosti prejdete spomínanú cestu za necelých päťdesiatpäť minút, no silné momenty zostávajú v pamäti ako otázky, ktoré často pretínajú polnoc. Čistá reflexia podstatných hodnôt života môže rezonovať vo vás intenzívnejšie každým vnímavým vypočutím. Je to dôkaz úspešného nájdenia prieniku ústretovosti k nešpecifikovanému poslucháčovi a prístupu schopného uspokojiť i toho najnáročnejšieho poslucháča. Ponárať sa v zvukomaľbe Večerného hosťa s nadčasovým rozmerom je preto jedinečné.

Autor a foto : Imrich Šimig

Pozri tiež

Dobrá správa pre všetkých fanúšikov streetart umenia v meste pod Urpínom

Po viac ako dvadsiatich rokoch sa Banská Bystrica dočkala legálnych plôch, určených na tvorbu graffiti …

Jeden komentár

  1. Božena

    Tvorbu Milana Rúfusa poznám, piesne a hlas Petra Lipu tiež a poprečítaní recenzie predpokladám, že vzniklo nevšedné, výnimočné a hodnotné dielo, ktoré by mohlo osloviť aj mladých ĺudí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *